ikona pliku doc

Kardiologia notatki


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 648.50 kB.


SAMOKSZTAŁCENIE
Z
PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGOPracę wykonały:1. Kardiologia
Zadania:
Przypadek I
Pan Kowalski został przyjęty do oddziału kardiologicznego z powodu objawów wskazujących na niewydolność prawokomorową. Wśród zgłaszanych dolegliwości dominowała sinica, obrzęki kończyn dolnych i powiększenie wątroby i żył szyjnych.
Pytania:
    Opisz objawy niewydolności prawej komory i możliwe przyczyny.
    Omów, jak możesz ocenić stan chorego na oddziale kardiologicznym.
    Omów postępowanie z panem Kowalskim na oddziale kardiologicznym.
    Wytłumacz zaburzenia fizjologiczne w niewydolności prawokomorowej. Mechanizm powstawania obrzęków.
    Napisz proces pielęgnowania dla pana Kowalskiego.
Ad. 1
Przyczyny niewydolności prawej komory serca:
Najczęstszą jej przyczyną jest niewydolność wtórna do niewydolności lewokomorowej, ale może powstać też izolowana, np. w wyniku zawału prawej komory.
Przyczyny przeciążenia prawej komory, prowadzące do upośledzenia jej kurczliwości, to przede wszystkim choroby płuc << przewlekle utrzymujące się opory w krążeniu płucnym>> (w Polsce najczęściej przewlekła nieswoista choroba oskrzelowo-płucna jest spowodowana paleniem papierosów i zaniedbanymi zapaleniami oskrzeli), deformacje klatki piersiowej, zatory w naczyniach płucnych (najczęściej skrzepliny z żylaków kończyn dolnych) i wady serca (np. zwężenie pnia płucnego, ubytek w przegrodzie przedsionkowej lub komorowej, wady zastawki dwudzielnej, czyli mitralnej).
Objawy niewydolności prawej komory serca:
- obrzęk kończyn dolnych
- nadmierne wypełnienie żył szyjnych
- przekrwieniem, powiększenie wątroby
- w jamach opłucnych gromadzi się płyn, przesięki w jamie otrzewnej, worku osierdziowym
- białkomocz
- nocne moczenie
- zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
- zaburzenia rytmu serca
- stan podżółtaczkowy (żółtaczka)
- dolegliwości z przewodu pokarmowego, wynikające z zastoju krwi w narządach brzusznych (wzdęcia, nudności, zaparcia stolca lub biegunki)
Ad. 2
Na podstawie wywiadu, obserwacji, pomiarów:
    Obserwacja skóry pacjenta – pozwala na wczesne wykrycie zmian chorobowych (np. sinica), ich charakteru, wielkości, wyglądu, umiejscowienia, barwy oraz objawów im towarzyszących. Obejmuje stan higieniczny skóry, włosów, paznokci.
    Stan świadomości
    Aktywność; zdolność do przemieszczania się
    Stan odżywienia, sposób żywienia – np. niewłaściwa dieta
    Ból
    Czynność zwieraczy odbytu i cewki moczowej
    Stan psychiczny – przygnębienie, lęk, depresja
    Ryzyko powstawania odleżyn
    Określenie stanu społecznego pacjenta – wiek, warunki mieszkalne, nawyki higieniczne, charakter wykonywanej pracy
Do oceny stanu chorego możemy posłużyć się skalami.
Ocena według NYHA – (New York Heart Assotiation), jest to skala służąca do klasyfikacji ciężkości objawów niewydolności krążenia.
W klasyfikacji tej podkreśla się obecność choroby serca, gdyż podobne objawy mogą również pojawiać się w przypadku chorób innych chorób, takich jak choroby układu oddechowego czy niedokrwistości.
I. Chorzy z chorobą serca, która nie powoduje jednak u nich ograniczenia aktywności fizycznej. Zwykłe codzienne czynności nie powodują nadmiernego zmęczenia, kołatania serca, duszności ani bólu dławicowego.
II. Chorzy z chorobą serca z niewielkim upośledzeniem codziennej aktywności, których wykonanie powoduje pojawienie się powyższych objawów. Dolegliwości nie występują w spoczynku.
III. Chorzy z chorobą serca ze znacznie ograniczoną aktywnością, wskutek pojawiania się dolegliwości przy małych wysiłkach, takich jak mycie lub ubieranie się. Dolegliwości w spoczynku nie występują.
IV. Chorzy z chorobą serca, u których najmniejszy wysiłek powoduje pojawienie się zmęczenia, duszności, kołatania serca lub bólu dławicowego, a dolegliwości pojawiają się także w spoczynku.

podział odleżyn wg Torrance’a
    Stopień I – zaczerwienienie blednące; ucisk palcem powoduje zblednięcie zaczerwienienia, ponieważ mikrokrążenie nie jest jeszcze  uszkodzone.
    Stopień II – zaczerwienienie nieblednące; dokonane uszkodzenie mikrokrążenia. Mogą pojawiać się powierzchniowe uszkodzenia naskórka, pęcherze i ból.
    Stopień III -  uszkodzenie wszystkich warstw skóry do granicy z tkanką podskórną. Brzegi rany są dobrze odgraniczone, otoczone obrzękiem i rumieniem, dno wypełnia czerwona ziarnina lub żółte masy rozpadających się tkanek.
    Stopień IV – uszkodzenie obejmuje skórę i tkankę podskórną. Brzeg rany zwykle dobrze odgraniczony, dno odleżyny może pokrywać czarna martwica.
    Stopień V -  martwica dotyczy także powięzi i mięśni, czasem stawów i kości. Powstają jamy i „kieszenie”, które są ze sobą połączone. Rana wypełniona jest czarnobrązowymi masami rozpadających się tkanek.
Ad. 3
Po przybyciu do szpitala pan Kowalski trafia najpierw do Izby Przyjęć, gdzie przeprowadzane są badania wstępne i załatwiane formalności związane z przyjęciem na oddział.
Pod opieką pielęgniarki pacjent trafia na oddział, gdzie pielęgniarka oddziałowa wskazuje salę chorych i odpowiednie łóżko na sali.
Przed śniadaniem odbywa się mierzenie temperatury, ciśnienia, tętna i pobieranie materiałów do badań analitycznych. Później jest czas przeznaczony jest na wizyty lekarskie i wykonywanie zabiegów.
Panu Kowalskiemu zostają udzielone świadczenia zdrowotne w zakresie: badania, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji, diagnostyki, opieki psychologicznej, promocji zdrowia.
Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela osobie wskazanej przez chorego lekarz prowadzący. Natomiast pielęgniarki udzielają informacji o tym, jakie działania pielęgniarsko – opiekuńcze zostały podjęte w stosunku do pacjenta.
Pan Kowalski otrzymuje od pielęgniarek rzetelną informację na temat sposobów poprawy stanu zdrowia – na temat konieczności prowadzenia uregulowanego trybu życia, odpowiedniej diety, wykonywania badań.

Ad. 4
Efektem zastoju krwi w układzie żylnym są obrzęki kończyn dolnych o różnym nasileniu, zależnie od stopnia dysfunkcji prawej komory. W ciężkich postaciach prawokomorowej niewydolności serca mogą występować obrzęki całego ciała, przesięk do jam ciała (jam opłucnych, jamy otrzewnowej, worka osierdziowego).
Pojawia się też tzw. przekrwienie bierne narządów jamy brzusznej, czyli zaleganie krwi w tych narządach i ich obrzęk.
Pacjent może skarżyć się na rozpierający ból pod prawym łukiem żebrowym. Jest to objaw rozciągania torebki wątroby przez powiększony, przekrwiony narząd. Przekrwienie śluzówki przewodu pokarmowego jest przyczyną upośledzonego łaknienia i zaburzeń trawienia.
Chorzy, u których występują obrzęki, skarżą się na częstsze oddawanie moczu w nocy niż w dzień. Objaw ten, zwany nykturią, jest związany z wchłanianiem się obrzęków, gdy pacjent przebywa w pozycji leżącej, i - w efekcie - poprawą przepływu krwi przez nerki.
Nykturia może być wczesnym i czasem jedynym objawem rozpoczynającej się niewydolności prawej komory serca.
Ad. 5
Problem pielęgnacyjny
Cel opieki
Plan opieki
1. Pacjent nowoprzyjęty


2. Pacjent ma obrzęki na kończynach dolnych3. Chory odczuwa dyskomfort przy poruszaniu się4. Niepokój związany z przyjęciem do szpitala, związany z badaniami diagnostycznymi
5. Deficyt wiedzy na temat choroby

Zapewnienie bezpieczeństwa


Zapobieganie powikłaniom, narastaniu obrzękówzapewnienie bezpieczeństwa, zmniejszenie dolegliwości
Zmniejszenie niepokoju

Przekazanie pacjentowi informacji, ułatwienie pacjentowi samoopieki
- wybranie pacjentowi odpowiedniej sali, łóżko z dostępem do tlenu w systemie centralnym
- regularna kontrola i dokumentacja tętna, ciśnienia tętniczego krwi, częstości oddechów
- zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pokoju pacjenta
- ułożenie w pozycji półwysokiej
- zapewnienie pacjentowi wygodnego, miękkiego łóżka, czystej, suchej, luźnej, bawełnianej bielizny osobistej i pościelowej
- stosowanie udogodnień, wałki pod kończyny dolne
- dokładne, delikatne mycie, osuszanie skóry w miejscu obrzęku oraz smarowanie cienką warstwą obojętnego tłuszczu (wazelina, linomag)
- ułożenie obrzękniętej kończyny wyżej
- kontrola masy ciała i obwodu obrzęków
- umiarkowane wysokie ułożenie ciała ze spuszczonymi nogami (ułatwia oddech i zmniejsza skłonność do obrzęku)
- umiarkowane ćwiczenia ruchowe (według zlecenia lekarskiego)
- pomoc przy myciu
- informowanie pacjenta o rodzaju, celowości, przebiegu badań
- udział w farmakoterapii
- uspakajanie pacjenta
- wyjaśnienie potrzeby:
kontolowania masy ciała,
prowadzenia uregulowanego trybu życia, regularnego stosowania leków, zakazu palenia papierosów, regularnego przeprowadzania badań, odpowiedniej diety – ograniczenie soli, dieta lekko strawna; nie powodująca wzdęć; posiłki spożywane powinny być w małych porcjach2. Gastrologia
Zadania:
Przypadek I
Pan Klus od roku zauważył brak zainteresowania jedzeniem. Od 6 miesięcy zaczął odczuwać niewielki ból w nadbrzuszu...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 648.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!