plik doc

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów „Pana Tadeusza” i „Dziadów cz. III” napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.

Praca maturalna
Temat: Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów „Pana Tadeusza” i „Dziadów cz. III” napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.       Autorem „Pana Tadeusza” oraz „Dziadów cz. III” jest Adam Mickiewicz. Oba utwory poc...

plik doc

literatura


TEMAT: Literatura współczesna – rys epoki       Ramy czasowe: Najnowsze dzieje naszego piśmiennictwa, nazywanego umownie literaturą współczesną, określają dwa zwrotne momenty w historii naszego narodu: wrzesień 1939 r. i czerwiec 1989 r. Daty te tworzą ramy czasowe tego okresu.       Czynniki kształtujące literaturę współczesną: Literaturę lat 1939-1989 kształtowały głównie historia i polityka. Czynniki te formowały jej odrębność tematyczną, światopog...

plik docx

Katyń

problem katyński

Katyń  tak krótkie słowo a tak bolesne i przez wiele lat zakazane dla wszystkich Polaków.  Ta nazwa małej miejscowości w Sowieckiej Rosji z siedzibą NKWD była miejscem mordu na około 22 tysiącach polskich żołnierzy, policjantów , funkcjonariuszy straży granicznej oraz inteligencji , których wzięto do niewoli i aresztowano po napaści Rosji we wrześniu 1939 rok  na uwikłaną w wojnę z Hitlerowskimi Niemcami Polskę. Jeńców i aresztowany...

plik docx

Poetyka stosowana 11-24

Poetyka stosowana, strony 11-24

Przełom XIX i XX - przełom antypozytywistyczny( zerwanie z prymatem nauk przyrodniczych, antygenetyzm i antypsychologizm).

Wilhelm Dilthey-promotor przełomu.

Edmund Husserl - twórca fenomenologii, nie wychodzenie poza przedmiot danej dziedziny.

W pozytywizmie dzieło dokumentem biogra...

plik odt

Dom rodzinny w literaturze

Prezentacja
Temat: Zaprezentuj różne ujęcia motywu domu rodzinnego w utworach literackich wybranych       epok.       „Dom” - słowo znane i bliskie każdemu z nas, dla każdego ma ono również inne znaczenie. To, jak definiujemy to pojęcie uzależnione jest przede wszystkim od tego, jakie mamy doświadczenia związane z tym terminem. Interpretacji słowa „dom” jest prawdopodobnie tyle, ile jest osób na świecie, bowiem każdy z nas wyjaśni to pojęcie w inny sposób....

plik odt

Dom rodzinny w literaturze

Dobrze skrojona prezentacja maturalna
Temat: Zaprezentuj różne ujęcia motywu domu rodzinnego w utworach literackich wybranych       epok.       „Dom” - słowo znane i bliskie każdemu z nas, dla każdego ma ono również inne znaczenie. To, jak definiujemy to pojęcie uzależnione jest przede wszystkim od tego, jakie mamy doświadczenia związane z tym terminem. Interpretacji słowa „dom” jest prawdopodobnie tyle, ile jest osób na świecie, bowiem każdy z nas wyjaśni...