ikona pliku doc

janusz korczak założenia pedagogiczne notatki

materialy d nauki na egz


  1188 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1188
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 50,00 kB.


J. Korczak Janusz Korczak pedagog, pisarz, działacz społeczny, lekarz żył w latach 1878 ? 1942. Dzięki bogatej spuściźnie literackiej i teoretycznej obejmującą m. innymi literaturę dla dzieci ( np. ?Król Maciuś Pierwszy?, ?Bankructwo Małego Dżeka?, ?Kiedy znów będę mały?), dla dorosłych ( np. ? Dzieci ulicy?, ?Dziecko salonu?, ?Jak kochać dziecko?, ?Prawo dziecka do szacunku?), jak również dzieła ?Tryptyk pedagogiczny?, ?Pisma wybrane? możemy poznać jego teorię pedagogiczną, o prekursorskim charakterze wobec ówczesnych teorii wychowawczych. Janusz Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka. Domagał się uznania dziecka za pełnowartościowego człowieka od chwili narodzin i na każdym etapie swego istnienia. Uważał , że dziecko ma prawo być sobą, być takim, jakim jest. Jeżeli dziecko jest ?pełnym człowiekiem? to ma prawo do szacunku, ma prawo do tego , aby nie było lekceważone i ma prawo tego wymagać od dorosłych. Szacunek ten jest potrzebny i dla jego niewiedzy i dla jego wysiłku poznawczego. Poglądy te znalazły odbicie w nowoczesnym antyautorytarnym systemie wychowania, który respektował potrzeby i dążenia dziecka, a zarazem skłaniał dziecko do pracy nad sobą. ?Wychowywać ? znaczy chować, chronić, ukrywać przed krzywda i szkodą, zabezpieczyć? .Wychowanie według Korczaka to przede wszystkim opieka, obrona, obowiązek chronienia dzieci przed niedomaganiami otaczającego ich świata, nieuporządkowanego, źle urządzonego i źle rządzonego, prawie w ogóle nie dostrzegającego istnienia dzieci, nie rozumiejącego potrzeb i spraw ?ludu małorosłego?. Nie ma jasnego podziału pomiędzy wychowywaniem dziecka a opieką nad nim. Wychowanie miało być twórczym procesem polegającym na ustawicznym poszukiwaniu własnych skutecznych form i metod. Przeciwstawiał się rozpowszechnionemu w ówczesnej praktyce pedagogicznej ?wpajaniu dyscypliny?, wykl
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 50,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!