ikona pliku pdf

jakość życia z pochp notatki

jakość życia z pochp


  70 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 70
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 332,91 kB.


● ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE No.3/2012 (26-30) ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE 2012 (3) ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● ● No.3/2012 ● ●
26
Ocena jakości życia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)
(The quality of life evaluation of the patients suffering from obstructive pulmonary disease )
M Zielińska1, J Kowalik1, W Uracz1, Z Kopanski1,2, F Furmanik1
Streszczenie – Wstęp - Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Ocena wpływu POChP na funkcjonowanie fizyczne i psychospołeczne pacjentów była do tej pory przedmiotem nielicznych badań. Materiał i metody: W badaniu ankietowym uczestniczyło 50 pacjentów z POChP jednego z warszawskich szpitali. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety. Pytania zawarte w kwestionariuszu miały zobrazować wpływ POChP na funkcjonowanie w sferze fizycznej, społecznej i psychicznej chorych. Wyniki i wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że POChP wywiera znacząco negatywny wpływ na funkcjonowanie fizyczne i społeczne respondentów. Choroba wyraźnie obniża również jakość życia chorych. Najmniejszy wpływ POChP ma na funkcjonowanie psychiczne ankietowanych. 2/3 chorych uzależniona jest od pomocy innych, co staje się trudne wobec faktu, że 42% uznaje, że ich dolegliwości chorobowe stają się uciążliwe dla najbliższego środowiska. Słowa kluczowe - przewlekła obturacyjna choroba płuc, jakość życia, badania ankietowe Abstract - Introduction- Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a syndrome whose characteristics are progressing and not entirely reversible limitation on the air flow through airways. The assessment of COPD’s impact on patients’ physical and psychosocial
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 332,91 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!