ikona pliku docx

JAKOŚĆ OPIEKI ZDROWOTNEJ notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31,53 kB.


Jakość opieki zdrowotnej to stopień, do jakiego usługi zdrowotne, obejmujące jednostki,
jak i całe populacje, zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia pożądanych efektów zdrowotnych oraz wykazują zgodność z aktualną, profesjonalną wiedzą (Lorh)
Jakość opieki pielęgniarskiej – stopień, w jakim opieka ta, wykazując zgodność z aktualną, profesjonalną wiedzą przyczynia się do osiągnięcia pożądanych efektów w stanie zdrowia osób oraz zwiększa ich zdolność do samoopieki i samopielęgnacji (Piątek)
MISJA określa obszar działania firmy oraz szczególne korzyści jakie oferuje otoczeniujest szczególnym powodem istnienia firmy
Standard- norma, wzorzec, typ, model , profesjonalnie uzgodniony poziom wykonywania jakiegoś działania, stosownie do potrzeb grupy ludzi/pacjentów, który jest osiągalny, mierzalny, pożądany. Jest wzorcem, do którego aktualna praktyka jest porównywana
Standard praktyki pielęgniarskiej zbiór wymagań, norm, który określa uzgodniony, możliwy do zrealizowania poziom wykonywania praktyki pielęgniarskiej, jaki został ustanowiony w celu zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej, podstaw kształcenia
i doskonalenia zawodowego pielęgniarek oraz inspirowania kierunków rozwoju naukowego /Piątek/
Procedura - normowany przepisami, zwyczajami sposób prowadzenia, załatwiania jakiejś sprawy; tok, przebieg postępowania
Akredytacja zewnętrzny proces oceny, który dotyczy instytucji opieki zdrowotnej dobrowolnie poddających się ocenie opartej na określeniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi standardami akredytacyjnymi, wykonywanej przez bezstronną i niezależną w decyzjach profesjonalną placówkę akredytacyjną, która przyznając akredytację, wydaje stosowne świadectwo
Podstawowe założenia:
    Dobrowolne uczestnictwo
    Oparcie o standardy
    Cele edukacyjne
    Autonomiczność
    Postępowanie zgodnie z procedurą
    Jawność i równość zasad oceniania i podejmowania decyzji
Korzyści:
    Poprawa jakości świadczonych usług,
    poprawa organizacji i wydajności pracy,
    poprawa wizerunku placówki medycznej,
    wzrost satysfakcji i bezpieczeństwa pacjentów i pracowników,
    dokonanie samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego
postępowania jakimi są przyjęte standardy akredytacyjne,
    identyfikacja własnych słabych stron i poszukiwanie ulepszeń,
    edukacja i integracja pracowników,
    wprowadzanie nowych rozwiązań, inicjowanych przez samych pracowników,
    poprawa funkcjonujących wewnątrz jednostki procesów
Porównanie akredytacji i ISO
Cechy wspólne:
    Systemy oceny zewnętrznej
    Wymuszają podjęcie działań zmierzających do osiągnięcia wyższego poziomu jakości świadczonych usług, wzrost efektywności, skuteczności pracy oraz oszczędności w ponoszonych kosztach
Różnice:
    Cel i podstawowe założenia przy powstaniu
    Język
    Obszar oceny
    Kwalifikacje i kompetencje osób oceniających
    Ośrodki certyfikujące
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31,53 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!