ikona pliku docx

Jakie są cele oraz zadania rehabilitacji w odniesieniu do osób niepełn notatki

...


  706 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 706
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19.06 kB.


Jakie są cele oraz zadania rehabilitacji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych ruchowo.

                                                                                     

  

"Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym udziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej".

                                                            (Dz. U. art. 7 z 27 sierpnia 1997r.).

  Aby przezwyciężyć ograniczoną sprawność ruchową poprzez rehabilitację powinno osiągnąć się następujące cele:

  1.  pod względem ekonomicznym pełną lub zwiększoną niezależność.
  2.  pod względem medycznym poprawę stanu fizycznego i fizjologicznego jednostki.
  3.  pod względem prawnym status osoby nie korzystającej z przysługujących uprawnień osobom niepełnosprawnych.
  4.  pod względem zawodowym uzyskanie statusu osoby pracującej w systemie integracyjnym.
  5.  pod względem psychologicznym niepełnosprawny powinien stać się osobą korzystnie akceptującą niepełnosprawność, z poczuciem sprawstwa i sensu życia.
  6.  pod względem socjologicznym niepełnosprawny powinien stać się osobą zintegrowaną z grupą rodzinną, rówieśniczą, społeczną, lokalną, zawodową, itp.
  7.  w definicji własnej osoby niepełnosprawny powinien stać się osobą, która osiągnęła (osiąga) cele zdrowotne i rehabilitacyjne.

  Rehabilitacja i usługi rehabilitacyjne spełniają istotną rolę w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych zwłaszcza w zakresie:

- wczesnego wykrywania, diagnozowania i interwencji w ograniczaniu skutków niepełnosprawności.

- opieki medycznej nad osobą niepełnosprawną i procesu jej leczenia.

- doradztwa socjalnego i psychologicznego.

- szkolenia w zakresie: samoobsługi, poruszania się, korzystania z komunikacji, komunikowania się, wykonywania codziennych czynności.

- przygotowania do w miarę samodzielnego życia w społeczeństwie.

- stwarzania warunków i możliwości do kontaktów ze środowiskiem społecznym.

- zapewnienia i dostarczenia środków technicznych (m.in. przedmiotów ortopedycznych, środków osobistych i pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, itp.) oraz innych środków ułatwiających osobom niepełnosprawnym przystosowanie lub readaptację społeczną.

- kształcenia specjalnego osób.

- przygotowania do podjęcia pracy zawodowej.

- możliwości zatrudnienia (m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenie zawodowe, zatrudnienie na otwartym rynku pracy lub w zakładach pracy chronionej itp.)

- organizacji ćwiczeń fizycznych i innych zajęć usprawniających ruchowo.

  Cele rehabilitacji można osiągnąć, gdy w jej procesie zawarte będą trzy składniki, nazywane dalej rodzajami rehabilitacji.

a) rehabilitacja medyczna (lecznicza).

b) rehabilitacja psychologiczna.

c) rehabilitacja społeczna.

Ad. a) Rehabilitacja medyczna:

  Celem rehabilitacji medycznej, będącej integralną częścią postępowania medycznego, jest odzyskanie utraconej bądź naruszonej sprawności psychofizycznej jednostki. Dotyczy chorych leczonych zachowawczo, jak i operacyjnie. W przypadku wad wrodzonych, celem jest optymalne usprawnienie naruszonych organów bądź układów.

  

  Cele rehabilitacji leczniczej ukierunkowane są na:

- profilaktykę upośledzenia sprawności fizycznej u dzieci z wrodzonymi okołoporodowymi ubytkami sprawności,

- profilaktykę przewlekłego stanu upośledzenia sprawności fizycznej oraz stanu trwałego kalectwa,

- skrócenie okresu niewydolności fizycznej oraz zaburzeń funkcjonalnych,

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19.06 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!