ikona pliku doc

jak wychowywać bez lęku notatki

1) WYCHOWANIE ? DEFINICJA. 3 3) IDEAŁ WYCHOWANIA. 4 4) CELE WYCHOWANIA. 4 5) PODMIOTOWOŚĆ W WYCHOWANIU. 5 6) WYCHOWYWAĆ DLA DEMOKRATYCZNEJ ZASADY CONSENSUSU. 5 7) WYCHOWANIE W DUCHU WOLNOŚCI. 6 8) WYCHOWYWAĆ DLA RÓWNOŚCI. 6 9) UCZENI E WARTOŚCI NAD


  253 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 253
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 71.50 kB.


Legnica 09.01.2007r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY ?Jak wychowywać bez lęku? SPIS TERŚCI: Wychowanie ? definicja. Wychowanie ? jest to planowa, świadoma działalność ukierunkowana na kształtowanie osobowości człowieka według założonego, w różnym stopniu określonego wzoru, obejmującego wartości poznawcze, moralne, etyczne i organizacyjno ? społeczne. Działalność ta realizowana jest przez rodziców, instytucje, oświatowe, środki masowego przekazu i samą jednostkę (samowychowanie). Podstawowe założenia wychowania. Wychowanie jest elementem ogólniejszego procesu, które można określić jako wywieranie wpływu społeczno ? kulturowego. Pojmowane jest wyłącznie jako proces działalności intencjonalnej. Działalność nie intencjonalną, przypadkowych epizodów o charakterze wychowawczym nie zaliczamy do zakresowego pojęciowego wychowania. Wychowanie związane jest nierozerwalnie z rozwojem i życiem człowieka. Opisują to poniższe twierdzenia. Rozwój i wychowanie są procesami powiązanymi. Procesy te przechodzą w obydwu kierunkach ustawicznie ?karmiąc? się same sobą. W procesie wychowania ważne jest kierowanie aktywnością wychowanka, ta by zdobyte doświadczenia prowadziły do zmian rozwojowych, do wyższego poziomu bycia w społeczeństwie, pozwalającego na kreowanie świata i siebie w świecie. Podstawą umiejętnego kierowania rozwojem jest poznawanie i zrozumienie człowieka, a więc wgląd w jego potencjalne możliwości, uwzględniając dziedzictwo genetyczne, przeżyte zdarzenia życiowe i rozpoznanie właściwego czasu dla stawianych zadań, wymagań i oczekiwań. Obowiązuje tu zasada odpowiedzialności zadań wychowawczych do prawidłowości rozwojowych. Wychowanie wymaga wspólnego z wychowankiem poszukiwania nadrzędnego sensu istnienia w świecie. W tym znacz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 71.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!