ikona pliku docx

ISTOTA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I JEJ UWARUNKOWANIA notatki

ISTOTA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I JEJ UWARUNKOWANIA


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 16.50 kB.


ISTOTA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I JEJ UWARUNKOWANIA - Znaczenie atrybucyjnych modeli w spostrzeganiu przyczyn problemów i możliwości ich rozwiązania w relacji pomocy

Atrybucja odpowiedzialności za rozwiązanie problemu, to przekonanie o wewnętrznej kontroli zmian w osiąganiu celów prozdrowotnych i poprawy stanu zdrowia, a także kierowaniu własnym życiem. Brickman i jego współpracownicy stworzyli cztery modele atrybucji przyczyn i odpowiedzialności za genezę problemu i jego rozwiązanie. Jest to kombinacja posiadania (+) lub nieposiadania (-) obu typów kontroli.

W modelu moralnym (++) osoby pomagające i/lub wspomagane żywią przekonanie o odpowiedzialności za problem i jego rozwiązanie. Konsekwencją tego jest uznanie osoby wspomaganej za całkowicie zdolną do samodzielnego rozwiązania swojego problemu. Zaletą tego modelu jest silna własna motywacja do zmian (np. prozdrowotnej zmiany stylu życia). Pomoc psychologiczna ograniczałaby się w tym przypadku do zachęty podejmowania decyzji o zmianie i dostarczania fachowych informacji. Negatywną stroną takiej atrybucji odpowiedzialności (zwłaszcza, gdy nie jest trafna) jest skazanie ludzi na samotną walkę z trudnościami.

W modelu kompensacyjnym (-+) uważa się, że

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 16.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!