ikona pliku doc

Istota i zakres socjologii wiedzy notatki

Definicja i podział socjologii wiedzy, Socjologia wiedzy i teoria ideologii, Epistemologia a socjologia wiedzy, Dwa podziały socjologii wiedzy, Socjologia wiedzy wg Kanta i Hegla - podsumowanie


  215 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 215
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 54.00 kB.


Istota i zakres socjologii wiedzy a)Definicja i podział socjologii wiedzy Socjologia wiedzy jest jedną z najmłodszych dziedzin socjologii. Dyscyplina ta przeżyła swój złoty okres w dwudziestych i trzydziestych latach dwudziestego wieku. Wtedy też ukształtowały się jej główne systemy teoretyczne, związane przede wszystkim z nazwiskami M.Schelera i K.Mannheima. Jako teoria dąży do zanalizowania relacji pomiędzy wiedzą i bytem, zaś jako badanie historyczno-socjologiczne stara się prześledzić formy, jakie owa relacja przybiera w toku intelektualnego rozwoju rodzaju ludzkiego Karl Mannheim: Ideologie und Utopie, Frankfurt a/M 1952, s. 227, W oryginale niemieckim zdanie to brzmi: ?Jako teoria dąży do zrealizowania tzw. bytowego uwarunkowania (Seinsverbundenheit) wiedzy, zaś jako badanie historyczno-socjologiczne stara się zrekonstruować owo bytowe uwarunkowanie na podstawie minionych i obecnych treści wiedzy?. . Socjologia wiedzy powstała w wyniku dążenia, by uczynić osobnym przedmiotem badań różnorodne uwarunkowania, które uwidoczniły się we współczesnym kryzysie myśli, szczególnie zaś społeczne uwarunkowania teorii i sposobów myślenia. Z jednej strony zmierza się do sformułowania kryteriów przydatnych do precyzowania wzajemnych zależności pomiędzy myśleniem i działaniem W oryginale niemieckim (tamże): ? Z jednej strony zmierza się do sformułowania uchwytnych kryteriów owego bytowego uwarunkowania [?]?., a z drugiej do stworzenia, na drodze radykalnego i nieuprzedzonego przemyślenia do końca owych problemów, odpowiedniej do sytuacji współczesnej teorii dotyczącej znaczenia poza teoretycznych uwarunkowań wiedzy. Jedynie takie podejście stwarza szansę przezwyciężenia owej niejasnej, nieprzemyślanej i bezowocnej postaci relatywizmu wiedzy naukowej, która coraz to bardziej rozpowszechnia się dziś. Ta godna pożałowania sytuacja utrzymywać się będzie tak długo, dopóki ni
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 54.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!