ikona pliku pdf

Irregular Verbs - Czasowniki nieregularne notatki

Irregular Verbs - Czasowniki nieregularne


  130 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 130
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 79,53 kB.


II be was/were become became begin began bite bit blow blew break broke bring brought build built burn burnt/ed buy bought catch caught choose chose come came cost cost cut cut do did draw drew drink drank drive drove eat ate fall fell feed fed feel felt fight fought find found fly flew forbid forbade forget forgot freeze froze get got give gave go went grow grew have had hear heard hide hid hit hit hold held hurt hurt keep kept know knew learn learnt/ed leave left lend lent
I
III been become begun bitten blown broken brought built burnt/ed bought caught chosen come cost cut done drown drunk driven eaten fallen fed felt fought found flown forbidden forgotten frozen got given gone grown had heard hidden hit held hurt kept known learnt/ed left lent
IRREGULAR VERBS polish I II być lose lost stać się make made zaczynać meet met gryźć pay paid dmuchać put put łamać read read przynosić ride rode budować ring rang palić repay repaid kupować rise rose łapać run ran wybierać say said przychodzić see saw kosztować sell sold ciąć send sent robić set set rysować shake shook pić shine shone prowadzić shoot shot jeść show showed upaść shut shut karmić sing sang czuć sink sank walczyć sit sat znaleźć sleep slept latać slide slid zakazywać shrink shrank zapomnieć speak spoke zamarzać speed sped dostać spend spent dać stand stood iść steal stole rosnąć swim swam mieć take took słyszeć teach taught chować tear tore uderzyć tell told trzymać think thought zranić throw threw trzymać wake woke wiedzieć wear wore uczyć sie unterstand understood zostawić win won pożyczyć write wrote
polish lost zgubić made robić met spotkać paid płacić put kłaść read czytać ridden jechać rung dzwonić repaid zwracać risen wstać run biegać said powiedzieć seen widzieć sold sprzedać sent wysłać set ułożyć shaken trząść shown świecić shot strzelać shown pokazywać shut zamknąć sung śpiewać sunk tonąć sat siedzieć sl
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 79,53 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!