ikona pliku docx

interna notatki

interna,


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 207,53 kB.


Wykład 1

Interna-
jedna z najczęstszych nauk medycznych która zajmuje się schorzeniami wewnętrznymi
Interna dzieli się na:

 1. Pulmologia- choroby płuc,
 2. Kardiologia-serce
  -kardiologia interwencyjna,
  -hipertensjologia (nadciśnienie),
 3. Gastrologia   (przewód pokarmowy),
  -interwencyjna (przetoki),
  -hepatologia (wątroba),
 4. Nefrologia(nerki),
 5. Geriatria (choroby ludzi starszych),
 6. Reumatologia (choroby mięśni i kości).

Choroba niedokrwienna serca (IHD) stanowi zespół objawów klinicznych o różnej patogenezie, spowodowany niedostatecznym dostarczaniem tlenu i związków energetycznych w stosunku do aktualnego zapotrzebowania mięśnia sercowego.

Najczęstszą przyczyną organicznych zwężeń tętnic wieńcowych jest miażdżyca, odpowiedzialna za ponad 80% IHD.

Miażdżyca tętnic wieńcowych rozpoczyna się często w pierwszej dekadzie życia człowieka. Po okresie utajonym, powoduje zespół objawów klinicznych manifestujących się w sposób ostry (zawał serca, nagły zgon) bądż przewlekły (dławica piersiowa).

Objawowy okres miażdżycy tętnic wieńcowych nazywa się chorobą wieńcową.

OKRESY KLINICZNE CHOROBY WIEŃCOWEJ

W przebiegu choroby wieńcowej wyróżnia się:

- okres stabilnej choroby wieńcowej

- okres niestabilnej choroby wieńcowej

- zawał serca oraz jego powikłania i następstwa

- nagły zgon sercowy

STABILNA CHOROBA WIEŃCOWA

Podłożem patologicznym stabilnej dławicy piersiowej jest obecność stenozy ograniczających przepływ wieńcowy, która uniemożliwia adekwatny jego wzrost  w czasie zwiększonego zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen.

Dla stabilnej dusznicy bolesnej charakterystyczne są objawy dławicy, które nie ulegają nasileniu w ciągu przynajmniej 2 miesięcy.

Może być ona pierwszą manifestacją ChNS lub też moze wystąpić u osób, które przebyły ostry zespół wieńcowy.

Typowa stabilna dławica piersiowa wywoływana jest przez wysiłek lub też występuje w okolicznościach, które powowdują wzrost zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen (np. stres emocjonalny, wzrost ciśnienia tętniczego krwi).

Dolegliwości szybko mijają po ustąpieniu czynnika wywołującego lub przyjęciu azotanów s.l.

KLASYFIKACJA STABILNEJ CHOROBY WIEŃCOWEJ

wg Kanadyjskiego Towarzystwa Sercowo-Naczyniowego (CCS)

Klasa I

Zwykła aktywność jak spacer, wchodzenie po schodach nie powodują dławicy.

Dławica występuje przy wysiłkach dużych, gwałtownychn bądź przedłużonych.

Klasa II

Niewielkie ograniczenie zwykłej aktywności. Dławica występuje podczas szybkiego marszu pod górę, szybkim chodzeniu po posiłkach, przy działąniu zimna, wiatru, stresu emocjonalnego, bądź w ciągu paru godzin po obudzeniu, przejściu ponad 200metrów po terenie płaskim i przy wchodzeniu po schodach powyżej 1piętra w normalnym tempie i warunkach.

Klasa III

Znaczne ograniczone zwykłąe aktywności fizycznej. Dławica występuje przy przejściu mniej niż 200m, wchodzeniu na 1piętro w zwykłych warunkach.

Klasa IV

Niezdolność wykonania zwykłągo wysiłku fizycznego bez dyskomfortu- objawy dławicowe mogą występować w spoczynku.

CELE LECZENIA

- redukcja śmiertelności,

- prewencja pierwotna lub wtórna zawału serca,

- poprawa tolerancji wysiłku,

-zapobiegania bólom dławicowym i ich doraźne leczeni.

NIESTABILNA CHOROBA WIEŃCOWA

Niestabilna choroba wieńcowa jest to niejednorodny klinicznie, wywołany różnymi przyczynami, okres istotnego nasilenia ChNS stanowiący bezpośrednie zagrożenie zawałem serca oraz nagłym zgonem.

Istotnym czynnikiem patogenetycznym powodującym przejście postaci stabilnej w niestabilną chorobę wieńcową jest istnienie blaszki miażdżycowej oraz zakrzep spowodowany jest pęknięciem. Znacznie rzedziej przyczyną jest progresja miażdżycy tętnic wieńcowych.

Niestabilna Choroba Wieńcowa - Klasyfikacja wg. Baunwalda

Typ:

A:  Wtórna (pozawieńcowa) przyczyna niedokrwienia mięśnia serca (niedokrwistosć, hpotonia, hipoksenia)

B: Pierwotna (wieńcowa) przyczyna niedokrwienia

C:  Pozawałowa. Niestabilna dławica piersiowa występuje w Ciągu  tygodni po zawale serca

Klasa:

I Ciężka dławica piersiowa de novo lub znaczne nasilenie wcześniejszej dławicy (bez bólów spoczynkowych)

II  Dławica piersiowa spoczynkowa w ciągu ostatniego miesiąca ale nie w ciagu ostatnich 48 godzin

III  Dławica piersiowa spoczynkowa w ciagu ostatnich 48godzin

WSKAŹNIKI WYSOKIEGO RYZYKA PROGRESJI NIESTABILNEJ DUSZNUCY DO ZAWAŁU SERCA LUB ZGONU

- nawracające bóle wińcowe

- obniżenie, przejściowe uniesienie lub dynamiczne zmiany odcinka ST

- podwyższony poziom tryponin

- wczesna niestabilna dusznica pozawałowa

- niestabilność hemodynamiczna

- groźne komorowe zaburzenia rytmu

- cukrzyca

- zmiany EKG uniemożliwąjące ocenę ST-T

STRTYFIKACJA RYZYKA W OZW BEZ PRZETRWAŁEGO UNIESIENIA ST (ECC)

W publikowanych standardach postępowania w ostrych zespołach wińcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST, Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne zaleca podział pacjentów na dwie grupy:              chorych niskiego i wysokiego ryzyka

PACJENCI NISKIEGO RYZYKA:

-bez nawrotów dolegliwości osób bólowych w klp

-bez uniesienia lub obniżenia odcinka ST w EKG

-z utajonymi lub płaskimi zał. T w EKG

-bez wzrostu poziomu troponin lub innych biochemicznych marjerów martwicy mięśnia sercowego w wyjściowym i powtórzonym po upływie 6-12 godzin oznaczeniu

W tej grupie chorych zalecanym postępowaniem leczniczym jest  STRATEGIA ZACHOWAWCZA

Wykonanie koronarografii powinno być rozważone u pacjentów, u których w wykonanym teście obciążeniowym wystąpią cechy istotnego niedokrwienia.

PACJENCI WYSOKIEGO RYZYKA

- nawracające bóle wińcowe

- obniżenie, przejściowe uniesienie lub dynamiczne zmiany odcinka ST

- podwyższony poziom tryponin

- wczesna niesta...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 207,53 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!