ikona pliku doc

interdyscyplina w edukacji notatki

interdyscyplina w edukacji


  140 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 140
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 99.50 kB.


WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ
W WARSZAWIE
Wydział Zamiejscowy
w Szczecinie
Kierunek: Pedagogiczny
Specjalność: Resocjalizacja klasa I gr. 2
Agata Kościelak
ISTOTA INTERDYSCYPLINARNOŚĆ NAUKI O EDUKACJI


Szczecin 2008
Spis treści :
      Co to jest interdyscyplina?
      dziedziny wychowania
      cele diagnozy interdyscyplinarnej
      Interdyscyplinarność w nauce.
a)rozwój moralny człowieka
b)nurty
3.Schemat L. Pytki
4.Uwarunkowanie społeczne oraz wychowanie historyczne.
5.Tworzenie programów szkolnych
a)wychowanie według społeczne J.Piatageta
b)wychowanie według moralne Kohlberg
6.Wychowanie według A.C.Ornstein
      a)progmatyzm
7. Pereilizm, esencjalizm, rekonstrukcjonizm,
a)główne teorie uczenia
8.Nauka empiryczna
            a) schemat procesu wychowaniaInterdyscyplina - początek interdyscypliny uważa się za dzieła Platona i Arystotelesa a z nowożytności Kanta, Hegla związany równocześnie z dwoma lub więcej dyscyplinami naukowymi, wykorzystujący dorobek tych dyscyplin. Co pozwala na kompleksowe podejście do układu człowiek, praca, środowisko, nie możliwie do zrealizowania na gruncie poszczególnych nauk wyizolowanych.
      Interdyscyplinarny charakter pedagogiki resocjalizacyjnej polega na wykorzystywaniu osiągnięć innych dziedzin naukowych np.:
-psychologia rozwojowa
-psychologia wychowawcza
-psychologia kliniczna i psychiatria
-psychologia społeczna
-socjologia
-prawo, kryminologia
Interdyscyplinarna- w pedagogice resocjalizacyjnej istnieje obecnie tendencja do upowszechniania tego modelu. Nieprzystosowanie społeczne jest ujmowane jako twórczy antagonizm destruktywny przejawiający się w sferze postaw i ról antyspołecznych. Nie tylko zachowanie ale i mechanizm regulacji psychologicznych i społecznych jednostki, która doprowadza d
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 99.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!