ikona pliku doc

Interakcje pedagogiki z innymi naukami. notatki

Znajdziecie tu interakcje, powiązania pedagogiki z innymi naukami.


  438 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 438
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 26,50 kB.


Interakcje pedagogiki z innymi naukami. Związki i interakcje pomiędzy: pedagogiką a filozofią, pedagogika a psychologią, pedagogika a socjologią wychowania, naukami pedagogicznymi a naukami medycznymi i biologicznymi, naukami pedagogika a naukami ekonomicznymi (ekonomią kształcenia), pedagogika a prakseologią (nauką o sprawnym działaniu), pedagogika a antropologią. W obrębie zadań wychowawczych ped. współczesna współdziała z wieloma innymi dyscyplinami naukowymi, które w swoim zakresie uwzględniają badawczo problematykę wychowawczą lub też stają się dla ped. naukami pomocniczymi. Przydatność filozofii polega na nadawaniu jej światopoglądowego i ideowego sensu, co zostało nazwane ?zamierzonym i świadomym działaniem wychowawczym?. Pod względem metodologicznym oraz w dziedzinie założeń światopoglądowych i wskazań ideowych ped. nawiązuje bezpośrednio do filozofii, znajdując w niej ogólną orientację w całościowym ujmowaniu człowieka i podstawowe wskaźniki dla wzorca kształtowanej w nim osobowości. Pedagogika a psychologia - oddziaływanie pedagogiczne musi liczyć się z prawidłowościami, które rządzą procesami przyswajania wiedzy i formułowania osobowości. Badaniem ogólnych prawidłowości tego rodzaju zajmuje się psychologia. Znajomość psychologii dla pedagoga jest więc bardzo ważna. Dla psychologa ważna jest więc działalność pedagoga, doświadczenie, które jest podstawą weryfikacji twierdzeń psychologicznych. Socjologii przypisuje się taki przedmiot badań, proces uspołeczniania aktualizujący się w uczestnictwie wychowanka w życiu społecznym. Pedagogika zajmuje się procesem wychowania zinstytucjonalizowanego. Socjologia jako nauka opisowo-wyjaśniająca bada procesy wychowawcze w aspekcie społecznym. Pedagogowie w swoich badaniach odwołują się do socjologii. Wyniki badań socjologicznych rozwinęły się stopniowo w socjologię wychowania.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 26,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!