ikona pliku doc

inteligencja emocjonalna notatki

........


ocena: 4.0, 5
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 127.50 kB.


Inteligencja emocjonalna – to pojęcie stosunkowo nowe, wprowadzone na szerszą skalę w latach 90. na określenie zbioru doskonalących się w toku rozwoju zdolności, do których należą przede wszystkim: zdolność do trafnego spostrzegania emocji, zarówno u siebie, jak i u innych ludzi, a także w dziełach sztuki; zdolność do adekwatnego wyrażania własnych emocji i związanych z nimi potrzeb; zdolność do rozumienia emocji dzięki wciąż wzbogacającej się wiedzy o nich (obejmującej np. znajomość nazw emocji, wiedzę o ich przyczynach, prawidłowościach przebiegu, wpływie na zachowanie itp.); zdolność do regulowania emocji, w tym zarówno „wyciszania" (co nie znaczy ignorowania czy tłumienia) emocji niekorzystnych, potencjalnie destruktywnych, jak i wzmacniania czy wręcz wywoływania w sobie emocji konstruktywnych, np. ułatwiających rozwiązywanie problemów.
Inteligencja emocjonalna powinna być przedmiotem celowych zabiegów wychowawczych. Najważniejsze cele i środki oddziaływań wychowawczych dotyczących emocji: Jeden z głównych kierunków oddziaływań stanowi kształtowanie właściwych - z punktu widzenia wymagań współżycia społecznego - sposobów przejawiania emocji. Podkreślenia wymaga to, że cel ten nie powinien być pojmowany wyłącznie jako eliminowanie sposobów niepożądanych przez przyuczenie dziecka do opanowywania ekspresji. Równie ważna jest troska o rozwój zdolności do wyrażania emocji za pomocą społecznie akceptowanych środków. Nieumiejętność ujawniania uczuć, często występująca jako efekt nadmiernej surowości trenowania dziecka w zakresie kontroli emocji, jest zjawiskiem tak samo - jeśli nie bardziej - niekorzystnym jak zbyt gwałtowne ich wyrażanie. Może być przyczyną poważnych trudności przystosowawczych, głównym źródłem zaburzeń w sferze kontaktów społecznych. Dla zapobiegania niekorzystnemu wpływowi emocji na sprawność działań jest pożądane ćwiczenie umiej
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 127.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!