ikona pliku doc

integrowane metody ochrony roślin notatki

integrowane metody ochrony roślin , praca na produkcję roślinną


  85 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 85
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 81.50 kB.


By zrozumieć scharakteryzowane poniżej integrowane metody ochrony roślin trzeba wyjaśnić kilka pojęć z tym związanych:
      Ochrona roślin – jest to zapobieganie i zwalczanie agrofagów w sposób bezpieczny dla człowieka i środowiska, mające na celu ograniczenie strat produkcji roślinnej. Znaczenie ochrony roślin wzrasta wraz z intensyfikacją i specjalizacją w produkcji roślinnej.
      Agrofagi - niepożądane organizmy (patogeny, szkodniki i chwasty), szkodliwe dla roślin uprawnych, płodów rolnych oraz zwierząt. Straty powodowane przez agrofagi na świecie wynoszą ok. 35%, a w Polsce ok. 15%. Straty zależą od rejonu, rośliny żywicielskiej i gatunku agrofaga.
      Pestycydy – substancje syntetyczne lub naturalne stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, używane głównie do ochrony roślin uprawnych, lasów, zbiorników wodnych, ale również zwierząt, ludzi, produktów żywnościowych, a także do niszczenia żywych organizmów, uznanych za szkodliwe, w budynkach inwentarskich, mieszkalnych, szpitalnych i magazynach.
      Integracja - to umiejętne wykorzystanie w ochronie roślin wszystkich dostępnych metod, a więc agrotechnicznej, hodowlanej, biologicznej i innych w celu efektywnego i bezpiecznego zwalczania chorób, szkodników i chwastów.
      Próg szkodliwości to takie nasilenie choroby lub taka liczebność szkodnika czy chwastów, przy których wartość spodziewanej straty w plonie przewyższa koszt zabiegu ochronnego.
      Selektywny środek ochrony to taki, który po zastosowani niszczy szkodniki czy chwasty nie wpływając niekorzystnie na gatunki pożyteczne i inne elementy środowiska rolniczego.
Coraz większego znaczenia nabierają integrowane metody ochrony roślin, polegające na łączeniu metod przydatnych pod względem gospodarczym, ekologicznym i toksykologicznym. Ważne jest by metody te były jak najlepiej powiązane, by wzajemnie się uzupełniały w celu utrzymania liczebności agrofag
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 81.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!