plik odt

wykłady Integracja Europejska 2-7

Integracja europejska wykłady 2-7, fir, ne, ue wrocław
AWYKŁAD 2 26.02.2014. Kategorie i dziedziny kompetencji Unii Europejskiej:       Wyłączne Unia ma wyłączne kompetencje w następujących dziedzinach       Unia celna       Ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego       Polityka pieniężna w odniesieniu do krajów strefy euro       Zachowanie morskich zasobów biol...