ikona pliku docx

indywidualizacja notatki

indywidualizacja


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 16,53 kB.


    Indywidualizacja ze względu na nauczyciela
    Indywidualizacja ze względu na ucznia
    Różnicowanie kształcenia ze względu na cele i materiał
    Sposoby indywidualizowania
    Niebezpieczeństwo etykietowania
    Podsumowanie
Główny problem : Jak indywidualizować nauczanie i uczenie się w warunkach klasy szkolnej?
Indywidualizacja kształcenia – w pedagogice indywidualizacja oznacza dostosowanie oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych do indywidualnych cech ucznia w celu zbliżenia jego osiągnięć edukacyjnych do indywidualnego maksimum.
Kształcenie:
(1) dostosowane do możliwości ucznia;
(2) wykorzystywało te możliwości w największym stopniu;
(3) rozwijało je
Nauczyciel…
    wiedza o nauczanym przedmiocie;
    własny styl zachowania na lekcji i w kontaktach pedagogicznych poza nią;
    upodobania do pewnych metod nauczania;
    „doskonalenie siebie”
Uczeń -> możliwości uczenia się:
Możliwości merytoryczne: usuwanie luk utrudniających opanowanie nowej wiedzy i umiejętności oraz zastosowanie starej wiedzy w uzyskiwaniu nowych efektów nauczania
Możliwości fizyczne: fizyczna wydolność ucznia, stan zdrowia, warunki fizyczne
Możliwości intelektualne: zdolności ogólne i uzdolnienia specjalne, a także właściwości, jak pamięć, wyobraźnia.
Możliwości emocjonalne: wzbudzić odpowiednie motywy, aspiracje, zainteresowania, postawy.
Uczeń -> sposób uczenia się
Cechy psychologiczne:
poziom reaktywności –
    reaktywni to osoby narażone na wiele ubocznych i zakłócających wpływów;
niereaktywni – ukierunkowani na zadanie, mniej podatni na zakłócenia.
Cechy społeczne: trening społeczny, nawyki społeczne pochodzą z wpływów jakim podlega oraz pozycji w zespole klasowym.
Cele i materiał kształcenia
Eksperymenty programowe, szkoły autorskie, programy autorskie etc
Sposoby indywidualizowania
    Indywidualizowane przedziały czasu (zajęcia dodatkowe +praca domowa; nauka we własnym tempie)
    Uzupełnienia wiadomości i umiejętności (zajęcia wyrównawcze, lekcje powtórzeniowe, wprowadzające)
    Zmiany zakresu i układu materiału (interesujący materiał, różnorodna treść)
    Stanowienie celów indywidualnych(cele dostatecznie trudne, ale osiągalne oraz ważne dla ucznia będą motywować go do nauki)
    Dobieranie metody nauczania (nowe sytuacje, nowe zadania, dodatkowe zadania na sprawdzianach)
    Podział uczniów na mniejsze grupy
    Wykorzystanie środków nauczaniaNiebezpieczeństwo etykietowania
    Odmiany subiektywizmu w ocenianiu:
1) Efekty serii, wynikające z kolejności uzyskiwania informacji:
    efekt pierwszeństwa (pierwsza wiadomość o uczniu, pierwsze wrażenie na jego widok)
    efekt świeżości (to, co dotarło do nas ostatnio)
    efekt kontrastu (odmienny wygląd, swoisty akcent)
    efekt aureoli (dodatnia cecha np. wyglądu przenosi się na inne właściwości np. motywację)
    efekt diabelski (prowadzi do ogólnego potępienia kogoś, kto wykazał jedną negatywną właściwość)
    Starannie formułuj komentarz wytyczający indywidualne ścieżki skutecznego uczenia się. Nie strasz stopniem, lecz zachęcaj do pracy!
    Pamiętaj, że stopnie szkolne tworzą skalę porządkową. Działania arytmetyczne na stopniach nie są uprawnione i mogą dać , co najwyżej orientacyjne wyniki. Znaczenie treściowe stopnia jest podstawą jego wartości jako informacji o wyniku uczenia się.
    Dobrze przygotuj się do objaśnienia normy ilościowej zastosowanej w sprawdzianie.
    Ufaj rodzicom uczniów! Ich zdenerwowanie może płynąć z niepewności, z wyrywkowej informacji o ocenianiu.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 16,53 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!