ikona pliku doc

Ideał pracownika socjalnego notatki


  184 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 184
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 100.00 kB.


Teoretyczne Podstawy Pracy Socjalnej: Ideał pracownika socjalnego - mit czy rzeczywistość?
Zjawisko wypalenia zawodowego pracownika socjalnego –- cechy osobowości i umiejętności zawodowe, etos pracownika socjalnego, zasady etyczne, kodeks pracy socjalnej.
Wykonywanie zawodu pracownika socjalnego polega na świadczeniu pracy socjalnej, rozumianej jako działalność profesjonalna, korzystająca z teorii i osiągnięć nauki, mająca m.in. na celu aktywizowanie, wspieranie, integrowanie, zapobieganie. Praca socjalna jest dziedziną systemową, interdyscyplinarną, wspartą rzetelnością naukową, badaniami, doświadczeniem i wypracowanymi oraz sprawdzonymi metodami pracy. Profesjonalne pomaganie potrzebującym opiera się na dobrych podstawach naukowych, predyspozycjach osobowościowych i zdobytych umiejętnościach. Profesjonalnie wykonywać zawód pracownika socjalnego może osoba, która oprócz formalnego przygotowania jest zaangażowana w realizację misji i wizji współczesnej pomocy społecznej, rozumie własną rolę zawodową i identyfikuje się z pomaganiem propagującym pomoc dla samopomocy, czyli jest animatorem lokalnej społeczności. Posiada umiejętność samodzielnej pracy, ale też pracy w zespole z różnymi grupami osób korzystających z pomocy społecznej oraz różnymi specjalistami. Jest komunikatywna i przedsiębiorcza. Jest menadżerem pomocy społecznej, potrafiącym zbadać, zareklamować, sprzedać, monitorować i ewaluować cały wachlarz usług socjalnych. Pracownik socjalny dostarcza często bezpośrednio te usługi osobom potrzebującym, korzystając z ogromnej autonomii, a jednocześnie posiada „władzę” nad odbiorcą. To czyni go osobą współodpowiedzialną za los każdego, kto z jego oferty skorzysta.
B. Rataj Profesjonalizacja zawodu pracownika socjalnego w Polsce[w] Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej; red. Nauk K. Piątek, A. Karwacki; Wyd. edukacyjne „Akapit” Toruń 2007; s. 4
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 100.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!