ikona pliku doc

Hydrologia, opracowane pytania na zaliczenie notatki

Zaliczenie na wydziale IŚ PWr z prof. Szczegielniakiem z UP we Wrocławiu. M.in: Mały i duży obieg wody w przyrodzie. Pomiary stanów wody, natężenia przepływu - techniki i przyrządy. Krzywa natężenia przepływu (krzywa konsumpcyjna). Klasyfikacja modeli


  288 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 288
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 3.10 MB.


Hydrologia 2009, IŚ PWr, prof. Szczegielniak 1. Mały i duży obieg wody w przyrodzie. 2. Pomiary stanów wody, natężenia przepływu.  - techniki i przyrządy. 3. Krzywa natężenia przepływu (krzywa konsumpcyjna). 4. Klasyfikacja modeli stosowanych w hydrologii. 5. Model ruchu nieustalonego w korytach otwartych. 6. Metody obliczania przepływów ze zlewni niekontrolowanych. 7. Modele rozkładu prawdopodobieństwa stosowane w hydrologii. 8. Elementy bilansu wodnego. m. in. metoda Wołoszyna Mały i duży obieg wody w przyrodzie Hydrologia ogólna; E. Bajkiewicz-Grabowska, Z. Mikulski, s. 19 Krążeniem wody w przyrodzie nazywamy ciągłe przemieszczanie się wody między atmosferą, hydrosferą i litosferą. Najważniejszym czynnikiem, który powoduje krążenie wody w przyrodzie jest energia cieplna Słońca; dzięki niej zachodzi parowanie i unoszenie cząsteczek wody w górę do atmosfery. Zmiany atmosferyczne prowadzą do powstania chmur, a z nich opadów, które pod wpływem siły ciężkości spadają na powierzchnię mórz i lądów. Głównym źródłem dopływu wilgoci do atmosfery są oceany. Pod wpływem promieniowania słonecznego woda z powierzchni mórz i oceanów paruje, dostarczając wilgoci do powstawania chmur, a w konsekwencji do powstawania opadów atmosferycznych. Woda, która w postaci opadów atmosferycznych trafia na kontynenty, częściowo wyparowuje z powierzchni lądów z powrotem do atmosfery, część jej spływa do powierzchni dając odpływ powierzchniowy w postaci rzek do mórz, część natomiast wsiąka do gruntu i przenika do wód podziemnych dając odpływ podziemny ku różnym naturalnym odbiornikom wody (źródła, bagna, rzeki itp.) Część wód opadowych pobierają rośliny i podlega ona transpiracji do atmosfery. Część wód opadowych w postaci śniegu, lodu i lodowców jest zatrzymywana (retencjonowana) na powierzchni i okresowo wyłączona z obiegu. Zamknięty cykl krążenia wo
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 3.10 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!