ikona pliku doc

HW notatki

wolfgang ratke, john locke.. historia wychowania


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 238,00 kB.


Wolfgang Ratke (1571-1635)
Urodzony w mieszczańskiej, luterańskiej rodzinie w Wilster (Holsztyn). Nauki początkowe zdobywał w Hamburgu, a następnie studiował teologię na uniwersytecie w Rostocku, ale jej nie ukończył. Zajął się studiowaniem języka łacińskiego hebrajskiego i greki. W 1603 r. wyjechał do Amsterdamu, głównego centrum europejskiej nauki i kultury. Miał okazję poznać z bliska system edukacyjny Holandii wyrastający z tradycji braci szkół chrześcijańskich i z ideałów pedagogicznych Erazma z Rotterdamu i Jana Ludwika Vivesa. Pod wpływem filozofii Bacona i Kartezjusza, jak i nagromadzonych własnych doświadczeń, postanowił poświęcić się pedagogicznej działalności na rzecz narodowego i politycznego zjednoczenia Niemiec.
Kiedy w 1610 r. wrócił do kraju, miał już niemal gotowy plan reformy wychowania, przez którą chciał doprowadzić do realizacji tego pomysłu. Zarys swojgo planu, w formie memoriału zaadresowanego do niemieckich książąt-elektorów opublikował w 1612 r. Odwołując się do filozofii przyrody Arystotelesa i do poglądów F. Bacona proponował urządzenie takiego systemu kształcenia i wychowania, który byłby zgodny z duchem natury i odrzucał wszystko co sztuczne i nienaturalne. Należało więc:
po pierwsze, zmienić i ułatwić dotychczasową naukę języków klasycznych (łaciny i greki), na opanowanie których przeznacza się teraz od 7 do 10 lat nauki szkolnej;
po drugie, opracować plan zorganizowania szkół narodowych (języka niemieckiego), na których powinno się oprzeć naukę języków klasycznych,
po trzecie, wprowadzić do wszystkich szkół nauki przyrodnicze.
      Realizację tego planu reformy należało zacząć od opracowania dla szkół, do wszystkich przedmiotów, odpowiednich podręczników, a więc do nauki języka niemieckiego oraz łaciny i greki, także do nauki matematyki, geometrii, fizyki i historii naturalnej, jak również do geografii, do historii politycznej i d
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 238,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!