ikona pliku docx

hospitalizacja notatki

praca na temat wychowanie w perspektywie hospitalizacji.


  115 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 115
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 18.22 kB.


Wychowanie w perspektywie hospitalizacji.

Jak wiemy zwiększa się liczba pacjentów w wieku starszym, a wraz z wiekiem stopniowo pogarsza się ich stan zdrowia. Sytuacja ta stwarza często konieczność hospitalizacji osoby starszej w celu zapewnienia profesjonalnej opieki lekarskiej jak i pielęgniarskiej.

Głównym celem opieki pielęgniarskiej wobec osób starszych jest udzielenie wsparcia i niezbędnej pomocy, aby jak najdłużej podtrzymać aktywność i samodzielność warunkującą zachowanie zdrowia, niezależności i godności starszego pacjenta.

Pracując z ludźmi starszymi, chciałabym podzielić się swoimi spostrzeżeniami, jak widzę wychowanie w perspektywie hospitalizacji.  Specyficznym celem naszej pracy pielęgniarskiej jest pomoc w zrealizowaniu programu profilaktyczno-rehabilitacyjnego i uzyskaniu trwałych zmian w stanie zdrowia i zachowaniach prozdrowotnych. Obecnie dąży się do spojrzenia na pacjenta w ujęciu holistycznym. Dotyczy to zarówno jego ciała, psychiki, uwarunkowań środowiska domowego i środowiska pracy. Należy przestrzegać w każdym przypadku praw pacjenta przez cały zespół rehabilitacyjny, gdzie pacjent jest traktowany, jako podmiot. Działania pielęgniarskie uzależnione są przede wszystkim od stopnia samodzielności pacjenta w zaspakajaniu potrzeb życiowych oraz jego stanu psychicznego.

Na pierwszy plan wychodzą działania opiekuńcze i wychowawcze. Starsi pacjenci to bardzo często osoby chorujące na wiele schorzeń, przyjmujący dużą liczbę leków. Najczęściej spotykanymi schorzeniami są choroby układu krążenia, oddechowego, narządu ruchu oraz schorzenia metaboliczne. Po przyjęciu na oddział niezbędnym elementem dla zapewnienia właściwej opieki pielęgniarskiej jest przeprowadzenie wywiadu z pacjentem (lub jego rodziną) i ustalenie jego aktualnych potrzeb. Wywiad ten powinien uwzględniać sytuację zdrowotną pacjenta wynikającą z rozpoznanego schorzenia, ale również informacje o funkcjonowaniu narządów i całego organizmu podopiecznego (np. ciśnienie tętnicze, tętno, oddech, masa ciała). Bardzo istotnym elementem jest ocena stanu bio-psycho-społecznego pacjenta, jego nastawienie do hospitalizacji, aktywność fizyczna, styl odżywiania oraz sytuacja rodzinna.

Pozwoli to określić charakter udzielanej pomocy, a także pozwoli ukierunkować nasze działania wychowawcze. Sam pobyt w szpitalu, konieczność poddania się często nieznanym badaniom i procedurom diagnostycznym budzi u chorych niepokój i obawy. W każdej takiej sytuacji pielęgniarka udziela psychicznego wsparcia, dostarcza informacji, które ułatwiają opanowanie lęku, a w razie potrzeby czuwa przy chorym zapewniając mu bezpieczeństwo. Istotnym zadaniem pielęgniarki pracującej na oddziale geriatrycznym jest przygotowanie pacjenta do samoopieki i radzenia sobie w życiu z chorobą, czy niepełnosprawnością. Jest to często jedyna droga do utrzymania własnej niezależności i samodzielności, dlatego też bardzo ważne jest kształtowanie u pacjenta odpowiednich umiejętności, dzięki którym będzie on radził sobie w codziennym życiu.

Podjęte działania wychowawcze mogą odnosić się np: do odpowiedniej pielęgnacji skóry u pacjenta z cukrzycą, samodzielnego pomiaru glikemii lub pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Bardzo ważne jest dostarczenie choremu informacji na temat zalecanych leków, konieczności ich systematycznego przyjmowania, dawkowania zgodnego ze zleceniem lekarza oraz właściwej techniki ich stosowania np: nauka podawania insuliny czy korzystanie z inhalatora.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 18.22 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!