ikona pliku doc

Historyczne prawodawstwo ochrony zwierząt i przyrody w Polsce i w okre notatki

sprawdź nim wydrukujesz :-)


  175 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 175
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 66.50 kB.


36. Historyczne prawodawstwo ochrony zwierząt i przyrody w Polsce i w okresie zaborów Wstęp. Z punktu widzenia problematyki, którą współcześnie nazywamy ochroną przyrody, istnieją dwie główne szkoły interpretacji dawnych aktów prawnych. Według niektórych historyków prawa oraz specjalistów w zakresie prawa ochrony środowiska o prawnych aspektach ochrony przyrody można mówić już od tego okresu, w którym pojawiły się jakikolwiek ograniczenia w korzystaniu z zasobów przyrodniczych, motywowanie względami gospodarczymi lub użytkowymi, nawet wtedy gdy nie było tam założeń i myśli służących ochronie przyrody jako takiej. Według innych ochronę przyrody we właściwym znaczeniu rozumie się jako działanie służące ochronie zasobów przyrody dla nich samych, Bez względu na wartości użytkowe i gospodarcze. Początek tak rozumianej ochrony przyrody datuje się na połowę dziewiętnastego wieku. Stąd też wszelkie wcześniejsze akty legislacyjne, nakazy i zakazy, które były wydawane przez władców i panujące warstwy feudalne i wiązały się np. ze służącymi działalności gospodarczej i ochronie dochodów z niej płynących przywilejami leśnymi, łowieckimi i rybackimi, nie mają charakteru ochrony przyrody we współczesnym sensie jej rozumienia. W dzisiejszych teoretycznych założeniach podstaw prawa ochrony przyrody przeważa pogląd jako pierwszy. Dlatego celem pracy jest przedstawienie założeń i celów niektórych historycznych aktów legislacyjnych. Wszystkie lasy na ziemiach wchodzących w skład państwa polskiego były traktowane jako dobro wspólne, należące do całego plemienia, narodu. Las był dobrem publicznym, dostępnym dla każdego jak woda i powietrze. Dotyczyło to drewna, zwierzyny, owoców, grzybów i ziół. Wiele terenów leśnych było niezamieszkałych i trudnych do przebycia ? nie były więc przedmiotem zainteresowania gospo
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 66.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!