ikona pliku docx

Historia wychowania - wykład 1 notatki


  85 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 85
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 20.63 kB.


Historia wychowania Wykład 1 14.02.2013

Egzamin:

- tematyka z wykładów i ćwiczeń

- lektury syllabus wszystkie 11 !!! Tokarscy, Uniwersytety w Polsce wszystkie uniwersytety w Polsce i ich  przebieg rozwoju; Julian Dybec, Rozdział 3 Kadra nauczycielska;

ZAKRES:

1. Podstawowe informacje na temat dziejów szkół i wychowania ( instytucjonalne i pozaszkolne ).

2. Nurt dziejów myśli pedagogicznych polskich i zagranicznych.

3. Materiał od średniowiecza do okresu II wojny światowej.

GENEZA I POWSTANIE HISTORII WYCHOWANIA JAKO DYSCYPLINY NAUKOWEJ

- definicja historii wychowania Stanisław Kot, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w katedrze historii kultury, autor „Historii wychowania” definicja: „zajmuje się badaniem tego w jaki sposób poszczególne społeczeństwa na różnych etapach swojego rozwoju organizowały u siebie procesy kształcenia i wychowania swoich dzieci oraz dlaczego stosowały takie, a nie inne rozwiązania”;

- dwa zadania historyka wychowania: jak było ? oraz dlaczego ?

- historyk wychowania musi odwołać się do wiedzy o rozwoju społeczeństw, wydarzeń ekonomicznych i historycznych, gospodarczych czyli na to co wpływa na przemiany

- emancypacja 1897 kobiety mogą studiować i to tylko na kierunku filozoficznym 1918 równouprawnienie do studiowania

- historia wychowania uwzględnia wszystkie konspekty

- po co taki przedmiot ? lata 40. Edwarest Estkowski, nauczyciel w szkole ludowej, słynny pedagog praktyk poszukiwanie nowych praktyk, manifest : „Po co uczyć historii wychowania w seminariach nauczycielskich” niemożliwie jest racjonalne planowanie działalności oświatowej bez znajomości poprzednich doświadczeń i tradycji

ŹRÓDŁA DO BADAŃ HISTORYCZNYCH

- analiza dziejów na podstawie źródeł

- periodyzacja Henryk Barycz kilka przełomowych momentów:

okres walk zakonów jezuitów z Akademią Krakowską objęcie monopolu nad wyższą edukacją w Polsce dwa podokresy : od XVI do XVIII i epoka oświecenia

początek umiejętnych badań lata 40 XIX wieku pierwsze badania naukowe oparte na wskazówkach merytorycznych opartych na źródłach i pogłębionych odpowiedzi

kiedy do Krakowa przybywa grupa badaczy z Wielkopolski XIX wiek, przybywanie młodzieży z Wielkopolski, bo w Krakowie można było studiować w języku polskim (1870 1900)

początek XX wieku i lata II RP okres międzywojenny

Wraz z przyjęciem chrztu (966) wkroczenie w krąg kultury europejskiej i języka łacińskiego i organizacji sieci parafialnej. Edukacja była nadzorowana przez kościół (katedralne, kolegiackie). Chrześcijaństwo = szkoły. Powstawały przy katedrach, opiekun -  biskup. Ok. 1000 roku pojawiła się szkoła w Gnieźnie. Rozwijały się szkoły zakonne, kościelne. Utworzenie pierwszego Uniwersytetu Akademia Krakowska 1364. Akademia początkowo funkcjonowała tylko kilka lat, na tron wchodzi Jadwiga (Jagielloni), z klejnotów zafundowanie szkoły. 1400 reaktywacja przez Jagiellona. Powołanie takiej placówki powoduje, że trzeba produkować dokumenty, np. księgi studentów, spisy książek w bibliotece, przebieg studiów, co jest cennym materiałem dla historyków, którzy mogą odtworzyć proces kształcenia, edukacyjny. To są właśnie źródła, z których można przeprowadzać analizę.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 20.63 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!