ikona pliku doc

Historia wychowania jako nauka notatki

Nauka historyczna czy pedagogiczna ? Dzieje historii wychowania i jej twórcy Rola historii wychowania w kształceniu nauczycieli Notka tylko do celów edukacyjnych.


  322 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 322
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 27.50 kB.


HISTORIA WYCHOWANIA JAKO NAUKA Nauka historyczna czy pedagogiczna ? Historia wychowania jest swoistą dyscypliną naukową oscylującą na pograniczu historii i pedagogiki , jednak z wyrażną tendencją w stronę tej drugiej . Historia wychowania rekonstruuje , opisuje i wyjaśnia dzieje pedagogiki . Metody badawcze w zakresie rekonstrukcji procesu dziejowego grawitują ku naukom historycznym , w kwestii zaś jego analizy ku metodom badań charakterystycznych dla nauk o wychowaniu . Problematyka historyczno ? pedagogiczna musi być bowiem rozpatrywana na tle ogólnego rozwoju dziejów . Dzieje historii wychowania i jej twórcy Historycy , myśliciele pedagogiczni i filozofowie oraz teolodzy i inni pisząc prace poświęcone problematyce historycznej , pedagogicznej , filozoficznej , religijnej , politycznej itp. od dawna wprowadzali do nich informacje o charakterze historyczno ? pedagogicznym , poświęcali tej problematyce obszerniejsze wzmianki , a często całe rozdziały . Powszechnie za pierwszego historyka wychowania uważa się Christiana Schwarza (1766-1837) , profesora teologii ewangelickiej na Uniwersytecie w Heidelbergu , który swe refleksje teoretyczne poświęcił naukom o wychowaniu wydając w 1802 r. znaną pracę pt. Nauki o wychowaniu . Jeden z rozdziałów poświęcił historii wychowania . W 1829 r. wydał obszerniejsze dwutomowe dzieło poświęcone w całości historii wychowania pt. Historia wychowania . Za twórcę problematyki historii wychowania oraz ojca polskiej historiografii historyczno ? pedagogicznej uznawany powszechnie w Polsce jest Hugo Kołłątaj (1750-1812) . Klasycznym jego dziełem , które jest przyjmowane jako faktyczny początek polskiej historiografii historyczno ? pedagogicznej , było opracowanie pt. Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764) . Jest to swoisty raport o stanie oświaty , napisany po rozbiorach i opublikowany w wiele lat po zgonie au
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 27.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!