plik docx

Kontrreformacja i szkolnictwo jezuickie/ Historia wychowania - pedagogika


Andrzej Frycz-Modrzewski - W rzeczpospolitej powstały nowe koncepcje szkolnictwa. Jego działalność związana była z walką o wzmocnienie władzy królewskiej, reformę w sprawie państwa i prawa, walczył przeciw ustawodawstwu. Swoje poglądy zawarł w dzieleO prawie RP,O obyczajach,O szkoleitd. Uważał ze najważniejsza jest szkoła, bo kształci ona zdolnych uczniów. Obowiązkiem...

plik doc

Charakterystyka działalności Komeńskiego


      Działalność Jana Amosa Komeńskiego ściśle związana jest z dążeniem do przywrócenia niepodległości narodowi czeskiemu, utrzymania jego kultury i rozwoju języka ojczystego. Ten czeski teolog, pedagog i filozof był pierwszym pisarzem w Europie nowożytnej, który całe życie poświęcił zagadnieniom wychowawczym. Urodzony w latach 1592-1670, a więc działalność jego przypada na wiek XVII. Jest on często określany przez historyków wychowania mianem ojca pedagogiki nowożytnej....

plik rtf

Historia wychowania

Notatki z wykładów
HISTORIA WYCHOWANIA 24 PAŹDZIERNIK 2014 REFORMACJA W momencie kiedy luter wystąpił z totalną krytyką kościoła, zaczęło się sypać szkolnictwo kościelne. Kościół nie widział powodu dla którego miałby nadal utrzymywać szkołe. Pod wpływem Lutra powstały z czasem przy kościołach szkółki, które kształciły wszystkich, ponieważ istniała potrzeba aby ludzie nauczyli się czytać i pisać. Luter cenił san nauczycielski, uważał, że miasto może nie mieć pastora ale musi mieć nauczyci...

plik rtf

Szkoły klasztorne

SZKOŁY KLASZTORNE w Europie Zachodniej zakładane były przez zakon Św. Benedykta. Najpierw ich szkoły przyjmowały tylko chłopców przeznaczonych do zakonu, z czasem jednak zaczęto przyjmować też innych. Tak powstały szkoły zewnętrzne przeznaczone dla uczniów świeckich. Nauka początkowa trwała rok. Po rocznej nauce uczniowie przechodzili do "trivium" do nauczyciela gramatyki. Nauka w klasach gramatykalnych trwała cztery lata. Nauka kończyła się egzaminem obejmującym materiał czterech lat: opo...

plik doc

HW

wolfgang ratke, john locke.. historia wychowania
Wolfgang Ratke (1571-1635) Urodzony w mieszczańskiej, luterańskiej rodzinie w Wilster (Holsztyn). Nauki początkowe zdobywał w Hamburgu, a następnie studiował teologię na uniwersytecie w Rostocku, ale jej nie ukończył. Zajął się studiowaniem języka łacińskiego hebrajskiego i greki. W 1603 r. wyjechał do Amsterdamu, głównego centrum europejskiej nauki i kultury. Miał okazję poznać z bliska system edukacyjny Holandii wyrastający z tradycji br...

plik rtf

HIstoria wychowania

Filozofie, Sofiśći
HISTORIA WYCHOWANIA wykład Filozofowie zajmujący się wychowaniem: Sofiści - V p.n.e: Protagoras i Jardiasz: Spowodowali, że filozofia zaczęła interesować się człowiekiem Charakter antropocentryczny Stwierdzili, że człowiek staje się miara wszechrzeczy - relatywizm moralny Człowiek może nauczyć się wszystkiego - cnoty i moralności Trzeba dużo czasu poświęcić na naukę, zacząć jak najwcześniej Nauka socjalistyczna, matematyka, ekonomia, astronomii, muzyka, polityka...

plik doc

erazm gliczner

poglądy pedagogiczne
ERAZM GLICZNER - SKRZETUSKI (1535-1603)       Pierwszym naszym pedagogiem piszącym po polsku był luteranin Erazm Gliczner ze Żnina. Ukończył szkołę w Złotoryji u W. Trotzendorfa, od którego przejął zasady pedagogiczne. Jest on autorem pierwszej, napisanej w języku polskim książki pt. „Książka o wychowaniu dzieci”, która w całości poświęcona została pedagogice. Wydał ją w 1558 r. Mając 23 lata, był wtedy nauczycielem pracyjacym u książąt Słuckich. Glic...

plik doc

Historia wych.-chrześcijaństwo,rycerstwo,mieszczaństwo,rzemieślnicy

Hist. wych.
Chrześcijaństwo Podstawą religii chrześcijańskiej jest Pismo Święte i szacunek dla życia – nietykalne, brak selekcji dzieci. Wychowanie przez cierpliwość, umoralnianie i wiara w dobroć człowieka. Poszanowanie rodziny, własności, bliźniego, małżeństwa, obowiązkowości, opanowania, pracowitości. Patriarchat, ojciec nie może zabijać, wolno mu za to postawić rodzinę przed sądem. Na samym początku ojciec mógł jeszcze zabić cudzołożną córkę, bądź sprzedać ja żydowi. Rózga, im więcej...