ikona pliku doc

historia wychowania notatki

epoki - najwazniejsze informacje , osoby itp.


  80 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 80
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 268.54 kB.


HISTORIA WYCHOWANIA
STAROŻYTNOŚĆ
KSZTAŁTOWANIE SIĘ SZKOŁY, JAKO INSTYTUCJI WYCHOWAWCZE
W okresie starogreckim było wychowanie pierwotne – ludzie żyli w plemionach, nauczyciel to najstarszy członek plemienia bądź mężczyzna (wujek), który wychowywał, zajmował się podczas nieobecności rodziców (szli w pole). Uczył ich między innymi posługiwanie maczetą. Nauczanie odbywało się tylko w domu. Obejmowało tylko dzieci rodzin bogatych (arystokrackie), zakładano, że takie dzieci są już mądre i nienależny ich uczyć (jazda konna, piękna mowa, umiejętności polityczne a nie pisanie, chłopców na dzielnych żołnierzy). Nie mówi się o kształceniu dziewcząt. Dzieci biedne również nie kształciły się.
WYCHOWANIE HELLEŃSKIE (greckie) Hellada część królestwa w południowej Grecji.
Społeczeństwo dzieliło się na dwie warstwy na ludzi wolnych i niewolników.
Stan wolny - poświęcał się polityce, urzędom oraz brał udział w wojnach. Jeden z jego synów uczył się, aby zająć jego miejsce (ojca greka). Wychowanie fizyczne i gimnastyczne dotyczyło dzieci-chłopców w wieku młodzieńczym. Wychowanie gimnastyczne stanowiło tzw.: PANTATHLON w skład, którego wchodziły:
      skok
      bieg
      rzut dyskiem
      rzut dzidą
      zapasy
Co roku organizowane były igrzyska.
Nieodzownym elementem greka było również wychowanie moralne. Jest to ideał połączenia piękna ze szlachetnością, co określano mianem IDEAŁ KALOKAGATHII (kalos i kagathos –piękny i dobry).
W kanonie dobrego wychowania mieściły się takie cechy jak:
      skromne i pełne umiarkowania postępowanie
      skromny ubiór i postawa ciała
      milczenie wobec starszych
      szacunek i cześć do rodziców
      pokora wobec nauczycieli
      unikanie gorszących gromadzeń
Zasadniczą rolę w kształtowaniu charakteru i umysłu u helleńczyków spełniało wychowanie muzyczne. Jego nazwa została wprowadzona od muz, które były opiekunkami sztuki i nauki. Każda uro
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 268.54 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!