plik doc

Komunizm w Polsce

referat, historia komunizm
                                          Referat: Polska w czasach komunizmu 1.       PKWN zgodnie z decyzją Stalina przekształcił się 31 grudnia 1944 r. w Rząd Tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej. Jego premierem pozostał Edward Osóbka – Morawski. Z rządu natomiast ustąpiła Wanda Wasilewska, była przewodnicząca Związku Patriotów Pols...

plik doc

preces piel interna

Pacjent M.J. lat 53, I dobie pobytu w szpitalu. Został przyjęty na oddział w trybie nagłym. M.J. Trawił do oddziału z objawami hipoglikemii (bladość powłok skórnych, zlewne poty, pobudliwość, drgawki oraz szybkie tętno). Poziom glukozy we krwi wynosił
Pacjent M.J. lat 47, I dobie pobytu w szpitalu. Został przyjęty na oddział w trybie nagłym. M.J. Trawił do oddziału z objawami hipoglikemii (bladość powłok skórnych, zlewne poty, pobudliwość, drgawki oraz szybkie tętno). Poziom glukozy we...

plik doc

preces piel interna

Pacjent M.J. lat 47, I dobie pobytu w szpitalu. Został przyjęty na oddział w trybie nagłym. M.J. Trawił do oddziału z objawami hipoglikemii (bladość powłok skórnych, zlewne poty, pobudliwość, drgawki oraz szybkie tętno). Poziom glukozy we krwi wynosił 60mg%(pomiar wykonano za pomocą glukometru). Po zjedzeniu obfitego posiłku poziom glukozy wyniósł 425 mg% U pacjenta rozpoznano cukrzycę.
Pacjent M.J. lat 47, I dobie pobytu w szpitalu. Został przyjęty na oddział w trybie nagłym. M.J. Tr...

plik docx

plusy i minusy

plusy i minusy dekady Gierka

Plusy i minusy dekady Edwarda Gierka : W kwestii PRL wytworzyło się wiele, zwykle całkowicie sobie przeciwstawnych mitów. Jednym z nich jest wizja rajskiej wprost szczęśliwości, kiedy Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatnio. Kiedy „wszyscy mieli pracę” (chociaż nie mie...

plik doc

Wiosna ludów i wojna krymska na sciage

Można zmienić wielkość czcionki i przerobić na ściąge z historii :))
POLACY W WIOSNIE LUDOW. Kiedy w 1848 r. Europę ogarnęła Wiosna Ludów, Polacy włączyli się aktywnie do działań podejmowanych w różnych krajach jako dowódcy, żoł¬nierze, organizatorzy i ideolodzy. Szczególnie cenne okazało się wojskowe doświadczenie dawnych powstańców. Polskie legiony walczyły o obalenie „starego ładu" we Włoszech, Niemczech i na Węgrzech. Polscy generałowie objęli naczelne dowództwo armii Piemontu, Węgier i...

plik doc

ściąga historia polski XX wieku

bardzo dobre na historie dsw
Powstanie władz centralnych: Przyjazd Piłsudskiego do Warszawy: 10.11.1918. Wszystkie stronnictwa polskie, nie licząc lewicy rewolucyjnej, zażądały od Rady Regencyjnej przekazania mu władzy. RR podporządkowała się Piłsudskiemu dekretem z 11.11.1918r oddała mu naczelne dowództwo nad tworzącym się wojskiem. Na ziemiach polskich w tym okresie istniało kilka ośrodków władzy: Rada Regencyjna, rząd lubelski, krakowska Polska Komisja Likwidacyjna i rady delegatów. Najs...