ikona pliku doc

Historia Świata w XX w - skrypt notatki


  95 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 95
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 2,05 MB.


Wykład I i II:
Sytuacja międzynarodowa przed wybuchem I wojny światowej
1. Imperializm
Termin „imperializm” w słowniku francuskim Littégo (wyd. z 1865 r.) oznaczał poglądy zwolenników Napoleon III. W publicystyce angielskiej z lat 80. XIX w. przez „Imperializm” rozumiano zerwanie z zasadą wolnego handlu i dążenie do bliższego związania posiadłości zamorskich z metropolią. Wyrazem tak rozumianego imperializmu było prowadzenie protekcyjnej polityki gospodarczej. W ostatnim ćwierćwieczu XIX prawie wszystkie kraje europejskie (prócz Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii) ogłosiły system protekcyjny ceł: w 1877 r. Rosja, w 1879 r. Niemcy, w 1881 r. Francja. USA ogłosiła taryfy celne w 1890 i 1897 r. Protekcjonizm rodził wojny celne: pomiędzy Francją i Włochami (1887 - 1898), pomiędzy Francją i Szwajcarią (1893 - 1895), pomiędzy Niemcami a Rosją (1893).
Wkrótce pojęcie to rozszerzono i widziano w imperializmie dążenie do powiększania granic państwowych, do władania możliwie wielkimi obszarami, a nawet panowania w skali światowej. Takie znaczenie terminu wydaje się najbardziej sprecyzowane. Leninowska interpretacja, zgodnie z którą imperializm miał być ostatnim etapem formacji kapitalistycznej zawiera wyraźny kamuflaż: Rosja bolszewicka, a później ZSSR były państwami imperialistycznymi, a ich ambicje imperialne posiadały charakter globalny. Lenin interpretując zjawisko imperializmu wykorzystał badania przeprowadzone przez angielskiego liberała i antyimperialisty J. A. Hobsona (Imperializm. Studium, wyd. 1902 r.). Głównym założeniem Hobsona było stwierdzenie, że siła napędową imperializmu jest nie tyle handel, ile raczej możliwość inwestowania: kolonie były nowymi rynkami kapitałowymi, a kapitał zainwestowany w krajach zamorskich przynosił większe zyski, niż ulokowany w metropolii. Francuski ekonomista Paul Leroy - Beaulieu dowodził w 1886 r. że kapitał zainwestowany w rolnictwo francus
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 2,05 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!