ikona pliku odt

Historia opieki nad dzieckiem notatki

historia


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 26.42 kB.


Historia opieki nad dzieckiem
06.05.2014
Okupacja w strefie sowieckiej
Deportacje doprowadziły do wywiezienia 1,5 mln obywateli polskich. Ludźmi wywiezionymi byli głównie warstwy kulturotwórcze. W znacznej części odpowiedzialni za deportacje byli odpowiedzialni Żydzi wskazujący na członków rodzin oficerskich. Wykorzystywany był zadawniony konflikt między Żydami a Polakami.
Doszło do 4 wielkich deportacji.
10.02.1940 r. wywieziono z Polski 220 tys. osób. Byli to głównie niżsi urzędnicy państwowi i osadnicy rolni.
13.04.1940 r. rodziny uprzednio deportowanych osób, głównie kobiety i dzieci, urzędnicy dworscy, gajowi = 320 tyś osób
06.1940 = 240 tysięcy osób
07.1940 = 340 tys. os.
W ciągu 20 miesięcy rządu ZSRR Polska straciła 1,7 mln. ludzi.
Ewakuacja więźniów = zabijanie więźniów np. ze Lwowa.
Marsz śmierci (Mińsk) – tych którzy nie byli w stanie iść mordowano bez skrupułów.
Deportowanych można podzielić 4 grupy:
a) wolni osiedleńcy – Deportowani środkowa część Azji np. Kazahstan, osoby nie zdolne do pracy. Pozostawiani sami sobie. Mieli bardzo trudne warunki z racji na brak żywności i klimat. Deportowani pracowali w miejscowych zakładach lub sprzedawali zabrane z Polski rzeczy.
b) osoby skierowane do pracy przymusowej – Budowa kolei/dróg, praca w kopalniach itp.
c) więźniowie więzień zwykłych
d) więźniowie więzień o zaostrzonym rygorze – przeżywało ok. 15% więźniów
Jedzenie przysługiwało tylko osobą pracującym, a pracować można było pracować od 15 roku życia. Jedzono praktycznie wszystko np. rozgotowaną skórę z butów. Dostarczanie jedzenia było podstawową funkcją opiekuńczą rodziny.
Pierwszy posiłek niektórzy dostawali dopiero po 5 dniach od przyjazdu.
      Funkcje opiekuńcze rodziny – rodzice starają się zapewnić dzieciom przetrwanie przez prace lub handel. Istnieje duże ryzyko śmierci w pracy. Dzieci, których rodzice zmarli są kierowane do so
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 26.42 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!