ikona pliku doc

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej wyk.5 notatki


  205 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 205
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 33.00 kB.


Myśl społeczno - gospodarcza epoki Oświecenia
Myśl społeczno- gospodarcza oświecenia najpełniej wyraża się w dwóch kierunkach – fizjokratyzmie i liberalizmie ekonomicznym.
Fizjokratyzm
Fizjokratyzm powstał we Francji doby monarchii absolutnej i głosił, że jedynie rolnictwo jest źródłem bogactwa i dochodu narodowego, a rolnicy jego wytwórcami. Fizjokraci uważali własność za podstawowe i najważniejsze prawo człowieka, wywodząc własność z pracy i talentów ludzi. Skoro własność jest prawem natury, to państwo nie może jej ograniczać, ani obywateli w wykonywaniu własności krępować. Fizjokraci domagali się pozostawienia właścicielom i przedsiębiorcom pełnej swobody w życiu gospodarczym, wypowiadając się za zniesieniem feudalnych ograniczeń ciążących na gospodarce, jak system cechowy, cła wewnątrzkrajowe, feudalne przywileje i monopole.
      Szczególną wagę fizjokraci przywiązywali do zniesienia poddaństwa chłopów i likwidacji feudalnych form władania ziemia, aby umożliwić w ten sposób rozwój kapitalistycznych stosunków w rolnictwie. Przeprowadzenie kapitalistycznych reform umożliwiających burżuazji pełen rozwój gospodarczy miało należeć do państwa. Państwo poprzez odgórne reformy miało zlikwidować ciążące na gospodarce ograniczenia feudalne i zapewnić możliwość swobodnej gry sił gospodarczych. Stąd fizjokraci byli zwolennikami absolutyzmu oświeconego, licząc, że przeprowadzi on te reformy. Byli wyznawcami prawa natury, traktując formułowane przez siebie poglądy społeczne i gospodarcze jako normy prawa natury, które mądry władca powinien respektować, jeżeli chce odnosić sukcesy.
Liberalizm ekonomiczny
Liberalizm ekonomiczny w XVIII wieku reprezentowany był przede wszystkim przez Adama Smitha, twórcę nowożytnej ekonomii politycznej. Widział on problemy gospodarcze inaczej i szerzej niż fizjokraci, lecz dochodził od podobnych wniosków. Działając w W
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 33.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!