ikona pliku doc

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej wyk.1 notatki


  410 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 410
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 41.00 kB.


Nazwa nauczanego przedmiotu jest bardzo długa i skomplikowana. Na wykładach skupimy i będziemy omawiać tylko historię myśli administracyjnej od momentu powstania nowożytnej administracji.
Z narodzinami nowożytnej administracji publicznej mamy do czynienia od XVI wieku wraz z rozwojem monarchii absolutnych. Wynika to faktu, że dopiero wówczas pojawiła refleksja nad sposobami zarządzania krajem. W tym czasie wykształciła się policystyka, jako nauka administracji. Naturalnie już od starożytności  każde państwo było zarządzane, administrowane przez określony aparat administracyjny (monarszy, czy republikański) -dlatego też w każdym państwie istniejącym w dawnych wiekach można było spotkać administrację. Jednak była to administracja pojmowana jako zwykły zarząd krajem (tj. sprawy ogólnopaństwowe, ściąganie podatków, sprawy wojskowe i sądownictwo).
Monarchia absolutna charakteryzowała się skupieniem w jednym ręku pełni władzy, a monarcha był utożsamiany z najwyższym organem państwa. Klasycznym władcą epoki absolutyzmu był król Francji Ludwik XIV - który idee absolutyzmu wyrażał w zasadzie: „państwo to ja". Władca absolutny był jednocześnie najwyższym ustawodawcą, wykonawcą praw i sędzią. Podległy mu aparat administracyjny państwa spełniał niepomierną rolę w utrwaleniu i zabezpieczeniu nieograniczonej władzy króla. Dlatego też w procesie wykształcania i ugruntowywania się władzy absolutnej budowano nowoczesną, dostosowaną do potrzeb strukturę zarządu zarówno centralnego, jak i lokalnego. Miała ona zarazem zapewnić poddanym racjonalny ład, stabilizację, porządek i bezpieczeństwo
W kolejnych stuleciach (XVII i XVIII w.) zasady działania administracji były uzupełniane i rozwijane przez kolejne powstałe nauki tj: prawa administracyjnego i polityki administracyjnej. Nauki te sformułowały klasyczne zasady organizacji administracji publicznej tj. resortowośc
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 41.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!