ikona pliku doc

Historia myśli pedagogicznej-kolokwium notatki

Historia myśli pedagogicznej-kolokwium ściąga z renesansu i odrodzenia


  1172 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1172
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 40,50 kB.


Erazm z Rotterdamu-człowiek z natury jest dobry, zło zaś pochodzi z niewiedzy, krytykował przywary społeczne, takie jak przekupstwo, hipokryzja, Był zwolenn ikiem irenizmu, przeciwnik scholastyki, sprzeciwiał się surowemu trakt.uczniów przez n-li, nauka ma być przyjemna, pociagać, zalecał umieszczanie greckich i łacińskich sentencji w widocznych miejscach domu. DZIEŁA: ?pochwała głupoty?, ? o wolnej woli?. St.Hozjusz-przeciwnik reformacji, przeciwnikiem tłumaczenia Biblii na język polski, DZIEŁA: "Confessio fidei christiana" Vives- szkoły w każdym mieście, Edukacja w atmosferze wzajemnego poszanowania, n-le wzorowa postawa moralna i etyczna, edukacja od 7 do 15 r.ż, powinno uczyc się j.ojczystego, Przerwy w nauce wypełnione ruchem na świeżym powietrzu. DZIEŁA: ?o duszy i życiu?. Marycjusz- rozwija pogląd o pożytku i doniosłości wychowania szkolnego, ubolewał nad deprecjacją stanu nauczycielskiego w Polsce, Odpowiedzialnością za upadek szkół obarc za nie nauczycieli, ale odpowiednie władze, Uważał, ze szkolnictwo to skarb narodu, a posiadanie przez państwo Akademii przyczynia się do jego rozwoju, DZIEŁA: ? o szkołach czyli akademiach ksiąg dwoje?. Montaigne- odwoływał się do stoicyzmu i epikureizmu, w centrum człowiek i jego losy, głosił idee tolerancji religijnej , racjonalizmu, przeciwnik tortur, w swoje przemyślenia włączał dygresje, cytaty itp. DZIEŁA: ?Próby?. Komensky- układał podr.szkolne, propagator jednolitego sy stemu powszechnego nauczania, nauczać wszystkich, nauczanie w j.ojczystym, wiara w dobrobyt i naprawę ludzkości poprzez rozpowszechnianie wiedzy DZIEŁA : ?drzwi języków?, ?listy do nieba?. Luter- Wyrażał nadzieję, że Reformacja ułatwi proces nawracania zydów, przeciwnik sprzedaży odpustów, Uznawał dominację władzy świeckiej nad władzą kościelną. Krytykował papieża i jego politykę, Postulował reformę klasztorów i zni
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 40,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!