plik doc

Historia wychowania

Historia myśli pedagogicznej
Historia wychowania Parę uwag wstępnych Zamieszczony niżej tekst jest swoistym repetytorium wiedzy z historii wychowania, jaka zwykle w tym, lub w podobnym zakresie, jest aplikowana studentom studiów pedagogicznych w przekonaniu, że tworzyć będzie swoistą podwalinę dla budowy szeroko rozumianej kultury pedagogicznej przez ukazanie zarysu dziejów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w różnych okresach historycznego rozwoju naszej europejskiej cywili...

plik doc

historia wychowania

epoki - najwazniejsze informacje , osoby itp.
HISTORIA WYCHOWANIA STAROŻYTNOŚĆ KSZTAŁTOWANIE SIĘ SZKOŁY, JAKO INSTYTUCJI WYCHOWAWCZE W okresie starogreckim było wychowanie pierwotne – ludzie żyli w plemionach, nauczyciel to najstarszy członek plemienia bądź mężczyzna (wujek), który wychowywał, zajmował się podczas nieobecności rodziców (szli w pole). Uczył ich między innymi posługiwanie maczetą. Nauczanie odbywało się tylko w domu. Obejmowało tylko dzieci rodzin bogatych (arystokrackie)...

plik odt

Historia opieki nad dzieckiem

historia
Historia opieki nad dzieckiem 06.05.2014 Okupacja w strefie sowieckiej Deportacje doprowadziły do wywiezienia 1,5 mln obywateli polskich. Ludźmi wywiezionymi byli głównie warstwy kulturotwórcze. W znacznej części odpowiedzialni za deportacje byli odpowiedzialni Żydzi wskazujący na członków rodzin oficerskich. Wykorzystywany był zadawniony konflikt między Żydami a Polakami. Doszło do 4 wielkich deportacji. 10.02.1940 r. wywieziono z Polski 220 tys. osób. Byli to głównie niżsi...

plik doc

Osiągnięcia i niepowodzenia KEN, Reformy szkolnictwa za czasów KEN

Reformy szkolnictwa za czasów KEN,Osiągnięcia i niepowodzenia KEN
Cz. I STAROŻYTNA GRECJA Początki kultury helleńskiej sięgaj mitycznego władcy Krety, króla Minosa, tj ok. 3 tys. lat p.n.e. Jej lądy, to m.in. ruiny pałaców w Knossos, Faistos i Mallii. Ludność starożytnej Grecji składała się z plemion indoeuropejskich, które napłynęły tu w różnych okresach czasu. - ok. 2000 r. pne przybyli - Jonowie, w ok. 1700 r. - Achajowie, twórcy potęgi Myken (na Peloponezie), a ok. 1300-1200 r. - Dor...

plik doc

Historia wychowania sem 1

HISTORIA WYCHOWANIA I MYŚLI PEDAGOGICZNEJ – wszystko w jednym 17CZE 1. Zakres i zadania historii wychowania - bada i przedstawia: + dziejowy rozwój wychowania i pedagogiki + dzieje praktyki pedagogicznej + dzieje myśli pedagogicznej - szeroko pojmowana historia wychowania - jest nauką erudycyjną + nauka o metodach, formach, treściach oraz organizacji wychowania w ustrojach i systemach oświatowych + nauka o genezie i historycznym rozwoju myśli pedagogicznej - przedmiot badań: +...