ikona pliku doc

Historia Filozofii - wykłady notatki

Notatki dotyczą całego okresu az do Immanuel Levinas.


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 510.00 kB.


(1) 03-10-07
Okresy podziału historii filozofii:
1) filozofia starożytna (od początki do V w. AD)
2) filozofia średniowiecza (do XIV w.)
3) filozofia nowożytna (w tym współczesna) (od początku XV w.)
Filozofia jest najstarszą z dziedzin ludzkiego racjonalnego poznania.
Starożytna Grecja jest kolebką filozofii starożytnej. Termin „filozofia” jest tworem Greków; wg tradycji jego twórcą był Pitagoras – filo + sophia = umiłowanie mądrości, wiedzy, prawdy; postawa otwartości, wspólnego poszukiwania prawdy.
Fenomen filozofii starożytnej Grecji:
Wierzenia, kult religijny, działalność artystyczna, umiejętności techniczne, instytucje polityczne, wojsko – mają odpowiednik w innych kulturach wschodu; nie ma tego odpowiednika filozofia.
Filozofia jest zjawiskiem nowym o tak rewolucyjnym znaczeniu, że zmieniła oblicze kultury greckiej i oddziałała na kultury zachodu stwarzając podwaliny pod naukę; wypracowała model poznania oraz jego narzędzia. Filozofia ta wniosła wyjątkowy wkład w rozwój kultury, wykształciła się z przednaukowego, spontanicznego poznania rzeczywistości.
Filozofia rodzi się z zadziwienia światem, z potrzeby znalezienia odpowiedzi, z potrzeby zadawania pytań („strumień się nie zdumiewa” JPII). W pierwszym, okresie była w znacznej mierze zracjonalizowaniem mityczno-religijnego rozumienia świata (mity były próbą wyjaśnienia tego świata poprzez odwołanie się do bóstw, ich walk itp.). Jednym ze źródeł powstającej filozofii były poematy Homera. Grecy szukali duchowej strawy w poematach homeryckich, stąd czerpali wzory życia, materiał do refleksji, istotne elementy swojego wychowania i formacji duchowej.
Współczesne badania zwracają uwagę na zasadnicze różnice pomiędzy tymi poematami a dziełami powstającymi u początków innych ludów:
1) skonstruowane zostały przez bardzo bogatą wyobraźnię, są pewne cudowności, fantastyczne sytuacje, nie opisują jednak poza nielicznymi wyj
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 510.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!