ikona pliku doc

Historia Filozofii 2 notatki

pytania i odpowiedzi z historii filozofii


  619 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 619
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23.48 kB.


1.Dlaczego Mikołaj Kuzańczyk z jednej strony był uważany za kontynuatora myśli średniowiecznej a z drugiej strony za prekursora renesansu ? Uważany jest za kontynuatora ponieważ uprawiał on scholastyke.Z drugiej strony głosił siłę rozumu, która jest charakterystyczna dla człowieka. 2.Na czym polegała empiryczna metoda nauki u Franciszka Bacona ? Empiryczna metoda nauki polegała na indukcji, czyli od szczegółu do ogółu. Jest to druga droga polegająca na tym, że dane zmysłowe uogólnia się stopniowo. Dzięki stopniowemu uogólnieniu osiąga się twierdzenia średniej ogólności, które są najpłodniejsze. 3.Na czym polegał sceptycyzm metodologiczny Kartezjusza? Polegał na tym, że we wszystko należy wątpić. Punktem wyjścia było zwątpienie i było głoszone w celu uzyskania pewności. 4.Wyjaśnij koncepcję dualizmu substancjalnego u Kartezjusza. Polega na dualizmie duszy i ciała. Ciała są rozciągłe ale pozbawione świadomości, zaś dusza jest świadoma zaś pozbawiona rozciągłości. Stanowią dwa różne światy. Zwykle się nie stykają, tylko w jednym miejscu- w człowieku. 5.Krytyka koncepcji idei wrodzonych u Johna Locka. Zwalczał wrodzone składniki wiedzy we wszelkiej postaci (wrodzone idee, zasady logiczne, moralne i religijne)ze stanowiska empiryzmu.Rzekome wrodzone idee nie są wcale znane wszystkim ludziom, powoływał się na dzieci, dzikich i choro umysłowych. 6.Koncepcja samowiedzy u Johna Locka. Locke analizując to, jak umysł tworzy idee na podstawie danych zmysłowych, podał prosty schemat ich powstawania: Bodźce zmysłowe tworzą w umyśle wrażenia, które są następnie automatycznie grupowane w "obiekty", które Locke nazwał ideami prostymi. Idee proste to np. 'jedno, konkretne krzesło'. Idee proste podlegają już procesowi myślenia ?tzn. można je zestawiać, porównywać, analizować i na tej podstawie tworzyć idee złożone, będące albo uśrednion
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23.48 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!