ikona pliku doc

Historia Filozofii notatki

pytania i odpowiedzi na egzamin z historii filozofii


  1275 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1275
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 74,00 kB.


1.Co to jest filozofia? Wymień działy filozofii i sformułuj pytania do każdego działu. Filozofia, z greki philosophia, to umiłowanie mądrości (gr. Phileo ? kochać, sophia ? mądrość). Rozwinęła się gdy istotom ludzkim przestało wystarczać magiczne rozumienie świata, była więc swego rodzaju ucieczką z mitologii. Zakres filozofii aż do XVII obejmował bardzo wiele dziś odrębnych odeń nauk. Działy filozofii to: Ontologia (gr. onto ? byt); pyta przede wszystkim ?czym jest byt? oraz ?co istnieje?, ogólnie mówiąc bada strukturę rzeczywistości. Termin ten pojawił się w epoce nowożytnej, ale już pierwsi filozofowie greccy zadawali pytania o byt i o istotę rzeczy. Ontologia zawierała w sobie zazwyczaj także kosmologię, psychologię i teologię. Wydzielamy dwa główne stanowiska ontologiczne ? realizm i idealizm. Epistemologia (gr. Episteme ? wiedza, zrozumienie); pyta o dostęp do świata, o to, jak ludzie ? i czy w ogóle ? mogą coś poznać. Pyta także o prawdę, przekonanie, uzasadnienie czy wiedzę. Zajmuje się, ogólnie mówiąc, relacjami między poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością. Epistemologię możemy podzielić na dwa działy ? teorię poznania oraz krytykę poznania.Wydzielamy dwa główne stanowiska epistemologiczne ? racjonalizm i empiryzm. Aksjologia; stawia pytania o wartości. Dzieli się na podkategorie ? etykę (pyta o wartości moralne) oraz estetykę (pyta o wartości estetyczne). Dziedziny te wyodrębniły się od siebie dopiero w XVII wieku, bowiem wcześniej twierdzono, że to, co dobre, jest też piękne. Opisując działy filozofii należy wspomnieć także o logice, która ? choć nie jest działem jako takim ? jest nauką filozofii przeważnie niezbędnie potrzebną do funkcjonowania, szczególnie w kwestiach badanych przez epistemologię. 2. Wymień pierwszych filozofów przyrody i napisz skąd się wzięło określenie ?filozofia przyrody?
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 74,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!