ikona pliku doc

historia filozofii notatki

historia filozofii


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 282,50 kB.


Elementarne wiadomości z historii filozofii europejskiej.
A. Uwagi o pojmowaniu filozofii
Filozofia europejska narodziła się w Grecji ok. 600 r. p.n.e. Z początku filozofia była utożsamiana z wszelką postacią wiedzy racjonalnej. Słowa „filozofia” i „nauka” uważano za synonimy. Świadomość odrębności tych dwóch dziedzin zaczęła upowszechniać się w czasach nowożytnych. Dla pierwszych myślicieli greckich filozofia była refleksją nad naturą i genezą świata. Dla następnych filozofów była także próbą zrozumienia natury ludzkiej, poszukiwaniem mechanizmów gwarantujących szczęście i harmonijne ludzkie współżycie. A w czasach nowożytnych doszła jeszcze rozwinięta (w formie szczątkowej istniała już w starożytności) refleksja nad naturą i wartością poznania i nauki.
Dzisiaj nie ma ustalonego, powszechnie przyjętego, rozumienia filozofii. Dominuje przekonanie, że filozofia to zbiór kilku dyscyplin. Za gł. dyscypliny filozoficzne uważa się: teorię bytu (ontologię, metafizykę), teorię poznania (gnozeologię, epistemologię) i teorię wartości (aksjologię). Metafizyka byłaby namysłem nad wszystkim, co istnieje, epistemologia interesowałaby się naturą i wartością poznania, zaś aksjologia dotyczyłaby wartości a także związanych z nimi norm i ocen (z tego też względu etyka i estetyka byłyby pochodne wobec aksjologii). Inne dyscypliny filozoficzne albo są uszczegółowieniem wymienionych, albo korzystają z ich ustaleń. Mimo pewnej niespójności problematyki filozoficznej usiłowano nieraz podać definicję filozofii, która objęłaby całość zagadnień przez nią uwzględnianych. Np. współczesny angielski filozof A. Quinton stwierdza, że „filozofia to krytyczne myślenie racjonalne, które w bardziej czy mniej systematyczny sposób traktuje o ogólnej naturze świata (metafizyka, czyli teoria bycia), uzasadnianiu przekonań (epistemologia, czyli teoria poznania) oraz właściwym ży
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 282,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!