ikona pliku docx

historia edukacji notatki

wyklady


ocena: 4.0, 7
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 36.35 kB.


HISTORIA EDUKACJI I MYŚLI PEDAGOGICZNEJ nie pisze wykładami pisze całość tak jak mam bez wyszczególniania dat i wykładów ale z tego co się orientuje to kompletne materiały

Zaliczenie:

- test wyboru 10 pytań

- definicja 5 pytań

- 2 pytania problemowe

Tematy samodzielne:

Nr  12 Mity w pedagogice przełomu IX, XX w istota nowego wychowania

 1. Pedagogika Marii Montessori
 2. Koncepcja pedagogiki pracy Georga Kerschensteinera i Johna Dewey
 3. Pedagogika społeczna jej założenia i przedstawiciela Helena Radlińska
 4. Pedagogika kultury

Nr 13 Polityka oświatowa w II Rzeczy Pospolitej

 1. Sejm nauczycielski 1919 r. Warszawa główne postulaty
 2. Reforma szkolna Janusza Jędrzejewicza 1932r.
 3. Dualizm szkolny w okresie II RP
 4. Wychowanie narodowe a wychowanie państwowe

Nr 15 Oświata i wychowanie w okresie Polski Ludowej

 1. Socjalistyczny model wychowania
 2. Rozwój szkolnictwa zawodowego
 3. Reforma szkolna 1961r.
 4. Reformy oświatowe lat 90

Podręcznik:

 1. Zakres z historii wychowania Bartnicka, Szybiak
 2. Historia wychowania do wielkiej rewolucji francuskiej Stanisław Litak
 3. Historia wychowania wiek IX, XX Jan Draus, Ryszard Terlecki
 4. Historia wychowania i myśli pedagogicznej tom I, II Stefan Możdżeń
 5. Historia wychowania tom I, II Stanisław Kot
 6. Historia wychowania i myśli pedagogicznej Krajowski
 7. Skrypt dla studentów pedagogiki pod redakcją Hellwiga
 8. Skrypt wychowania skrypt dla studentów pedagogiki pod redakcją Danuty Dujmy
 9. Historia wychowania Łukasz Kurdowate
 10.  Wychowanie- to świadome organizowana działalność społeczna, której celem jest wywołanie zamierzonych zmian osobowości człowieka
 11.  Składniki wychowania:
 12. umysłowe (intelektualne)
 13. moralne kształtowanie świata wartości, postaw, ideałów, cech
 14. obywatelskie (społeczne)
 15. estetyczne przez sztukę
 16. fizyczne
 17.  Społeczny charakter wychowania:
 18. Wychowanie jako jedna z funkcji społeczeństwa, przygotowanie człowieka do życia w społeczeństwie
 19. Historyczna zmienność wychowania: sposobu, treści, form, czasu trwania, organizacji
 20. Dostosowanie wychowania do potrzeb społecznych, każda epoka kształtuje własny typ wychowania odpowiadający potrzebom życia społecznego i tworzy instytucja, która obarcza pracą pedagogiczną
 21. Pedagogika: nauka o wychowaniu człowieka: początkowo dzieci, od XIX w także dorosłych od XX w obejmuje też samokształcenia i samowychowanie
 22. Pedagogika jest historycznym rezultatem rozwijającej się wiedzy o potrzebach, możliwościach i skutkach wychowania człowieka
 23. W każdej epoce ważne: przygotowanie obywateli do życia w społeczeństwie (do zawodu) i ukształtowanie osobowości jaki człowiek ma być
 24.  Przedmiot historii wychowania nauka ta przedstawia dzieje:
 25. Wychowania i nauczania
 26. Rodziny i ich instytucji wychowawczych
 27. Ideologii wychowawczej
 28. Zawodu nauczycielskiego
 29. Instytucji edukacyjnych
 30. Przepisów prawnych dotyczących oświaty
 31. Rozwoju sieci szkolnej
 32.  TWÓRCY HISTORII
 33. Jako odrębna dyscyplina naukowa powstała w Niemczech na przełomie XVIII i XIX w Christian Schwarz (1776 1837)
 34. Hugo Kołłątaj w Polsce (1750 1812). Stan oświecenie w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750 1746)
 35.  STAROŻYTNA GRECJA
 36. Stworzyła instytucje i metody wychowawcze, które wywarły wielki wpływ na teorię i praktykę pedagogiczną całej Europy, Ameryki, Australii
 37. Źródła: Iliada i Odyseja Homera, Biblia Stary i Nowy Testament
 38.  Starożytna Grecja chronologia:
 39. epoka homerycka do VIII w
 40. w VIII w p.n.e. zaczęły powstawać miasta polis
 41. od VIII VI w p.n.e. przejście od ustroju rodowego do niewolniczego
 42. V IV w p.n.e. epoka klasyczne (helleńska)
 43. IV I w p.n.e. okres hellenistyczny kultura grecka
 44.  Wychowanie w epoce homeryckiej (do VIII w p.n.e.)
 45. Zabiegom wychowawczym poddawano synów królewskich i arystokracji
 46. Sądzono, że cnoty nie można wpoić nikomu, można ją jedynie odziedziczyć po przodkach, którym bogowie dali ja w darze
 47. Ideał rycerza herosa: ambitny, żądny sławy indywidualista o cechach przywódczych, urodziwy, sprawny fizycznie, szanujący tradycję, wrażliwy na piękno, odważny, kochający życie i jego uroki, rodzinę , ojczyznę, delikatni i uprzejmy wobec kobiet, lojalny wobec przyjaciół, domowników i podwładnych, sprytny, przebiegły wobec nieprzyjaciół
 48. Wychowanie odbywało się w rodzinie wyraźny podział ról na męskie i kobiece
 49. Dużą rolę odgrywał mentor przewodnik, mądry opiekun, przyjaciel rodziny, kształtował młode charaktery
 50. Etyka homerycka to etyka honoru i bycia zawsze pierwszym, wyróżniania się (heroiczny rycerz)
 51.  Wychowanie w Sparcie
 52. Od VIII do Vi w p.n.e. najpotężniejsze polis powstała w wyniku podbojów co zdecydowało o jej ustroju i modelu wychowania
 53. Dzieci były własnością państwa i wychowanie ich należało wyłącznie do państwa
 54. Jednostronny charakter wychowania na potrzeby wojny i państwa, wychowanie wojskowe na żołnierzy bezwzględne podporządkowanie, żadnych potrzeb indywidualnych
 55. Od 7 roku życia wychowanie przejmuje państwo. Pajdonomos urzędnik do spraw wychowania chłopców umieszczano w osobnych domach (koszary) 23 lata

3 etapy wychowania:

 1. 1/8 12 lat gry i zabawy na powietrzu, lżejsze ćwiczenia fizyczne
 2. 12 16 lat (surowa dyscyplina, ćwiczenia militarne i lekkoatletyczne)
 3. 17 20 lat EFEBIA (musztra wojskowa). Na koniec 10 lat służby garnizonowej
 4.  Wychowanie spartańskie chłopców:
 5. Posłuszeństwo, karność
 6. Przekonanie, że żyje się dla dobra publicznego a nie dla siebie
 7. Harta na ból, obojętność na niewygody i cierpienia, pogarda dla zniewieściałości
 8. Budzenie w chłopcach męstwa wojennego i pragnienia zwycięstw na polu bitwy
 9. Małomówność i niezwykle zwięzłe wyrażanie myśli (lakoniczność)
 10. To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 36.35 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!