plik docx

Wanda Półtawska

Aniu! Bardzo dziękuję za Twój list. Cieszę się, że u Ciebie wszystko w porządku i bardzo żałuję, że nie możemy się spotkać. Nawet nie wiesz jak tęsknię za naszymi wspólnymi biwakami i zbiórkami… Mam Ci tyle do opowiedzenia.

Aniu!

Bardzo dziękuję za Twój list. Cieszę się, że u Ciebie wszystko w porządku i bardzo żałuję, że nie możemy się spotkać. Nawet nie wiesz jak tęsknię za naszymi wspólnymi biwakami i zbiórkami… Mam Ci tyle do opowiedzenia. Po tym, j...

plik docx

Rzady Jagiellonów


                 Oceń rządy Jagiellonów.

                                

Jagiellonowie była to dynastia w państwie polskim, która rządziła od czasów Władysł...

plik docx

Rzady Jagiellonów


                 Oceń rządy Jagiellonów.

                                

Jagiellonowie była to dynastia w państwie polskim, która rządziła od czasów Władysł...

plik docx

Czym jest archeologia

Krótki opracowanie na temat tego czym jest i jak się kształtowało pojęcie i zawód archeologa.

Celem kursu „Odkrywanie przeszłości - archeologia wczoraj i dziś” jest przedstawienie jego uczestnikom  historii odkryć archeologicznych, który miały duży wpływ nie tylko na rozwój nauki, a także oddziaływały na rozwój kultury i sztuki. Ambicją prowadzącej jest takie pr...

plik pdf

historia

program nauczania do historii i społeczeństwa I rozdział
Rozkład materiału Ojczysty Panteon i ojczyste spory Lp. Temat lekcji Treści 1. W starożytnej Grecji 2. Wojna trojańska 3. Wojny z Persami 4. Niezgoda, która rujnuje Oczekiwane osiągnięcia Uczeń: Tak jak Grecy i Rzymianie – wymienia cechy charakterystyczne antycznej cywilizacji greckiej – przedstawia antyczne wzory bohaterstwa na przykładzie Iliady Homera – charakteryzuje postawy antycznego żołnierza i obrońcy ojczyzny na przykładzie...

plik rtf

konserwatyzm

Omówienie pojęcia
KONSERWATYZM Konserwatyzm (z łaciny conservare – zachowywać, dochować zmian), orientacja polityczna, która bazuje na hasłach obrony istniejącego porządku społeczno-gospodarczego oraz zachowywania i umacniania tradycyjnych wartości, takich jak: religia, naród, państwo, rodzina, hierarchia, autorytet, własność prywatna. Konserwatyści chcą obronić stary porządek ze względu na przekonanie o ewolucyjnym charakterze zmian społecznych. Konserwatyzm zrodził się na przełomie XVIII...

plik docx

źródła SBW

Źródła do okresu wczesnodynastycznego

Źródła do okresu wczesnodynastycznego ( na kolokwium w piątek ) - proszę o stworzenie takiej listy odpowiednio do okresu akadyjskiego i III dynastii z Ur przez kogoś.

plik doc

SBW Notatki z ćwiczeń

Spis notatek z SBW
Starożytny Bliski Wschód notatki z ćwiczeń 2. Sumeryjskie państwa-miasta Zagadnienia: - źródła do okresu wczesno dynastycznego: a) pisane: tabliczki gliniane Źródła spisane w okresie wczesno dynastycznym:       Stella sępów – opisuje dzieje walk miasta Lagasz z Ummą. Ukazuje zwycięstwa Eanatuma z Lagasz nad Ummą ok. 2450 r. p.n.e. w pierwszych wersach ukazany jest atak Ummy na ziemie Lagasz. Następnie bogowie tworzą Eanatuma i wy...