plik pdf

Infrastruktura wsi XII – XVIII

Infrastruktura wsi XII – XVIII wiek
Infrastruktura wsi XII – XVIII Pod pojęciem infrastruktury rozumiemy podstawowe urządzenia i budynki użyteczności publicznej oraz instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Pod zabudowania wiejskie wyznaczano osobną niwę lub płosę zwaną siedliczną. Zabudowania kmieci wznoszona przeważnie wokół placu (zwanego w Małopolsce Nawsiem), na którym najczęściej znajdował się ciek albo zbiornik...

plik txt

Prusy w czasie zaborów

Król pruski, który uznawał jedynie argument siły, mógł podpisać się pod tym, co powiedział jego poprzednik — stryj — Fryderyk II — po przeczytaniu polskich pism broniących praw Rzeczypospolitej przeciw gwałtowi rozbiorczemu — miał powiedzieć: „Wszystkie te rozważania mogą być znakomite. Jeżeli ich autor miałby dla ich poparcia 200 tysięcy żołnierzy, należałoby się nad tym zastanowić…". Skąd ta wiara w deklaracje. Polska przez ponad 120 lat znajdowała się pod zaborami: Rosji, Prus i Austrii...

plik doc

historia wychowania

historia wychowania ,
Uniwersytet Krakowski (Założenie uniwersytetu Krakowskiego „Kazimierza Wielkiego dyplom założenia uniwersytetu” i „Władysława Jagiełły dyplom reformacji uniwersytetu”) -1364-Kazimierz Wielki wydaje dyplom fundacyjny Uniwersytetu Krakowskiego -Uniwersytet miał być szkołą: państwową, świecką, przygotowującą dla państwa sprężystych i wykształconych administratorów i urzędników -wydziały uniwersytetu: filozoficzny, medyczny, prawny i teologiczny -miał być podporządkowa...

plik odt

ruch socjalistyczny na ziemiach polskich- analiza lekcji

analiza dydaktyczna lekcji w liceum, początki ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich- 2 nurty
Analiza Dydaktyczna lekcji hospitowanej Temat lekcji: Początki Ruchu Socjalistycznego na ziemiach polskich- 2 nurty       Przebieg lekcji Czynności nauczyciela Czynności uczniów Ogniwa Przywitanie się z uczniami, sprawdzenie listy obecności, rozdanie sprawdzonych kartkówek oraz zwięzłe ich podsumowanie Zajęcie miejsc, wyjęcie zeszytów, zapoznanie się z ocen...

plik odt

Początki Ruchu Socjalistycznego na ziemiach polskich- 2 nurty

analiza dydaktyczna lekcji w liceum
Analiza Dydaktyczna lekcji hospitowanej Temat lekcji: Początki Ruchu Socjalistycznego na ziemiach polskich- 2 nurty       Przebieg lekcji Czynności nauczyciela Czynności uczniów Ogniwa Przywitanie się z uczniami, sprawdzenie listy obecności, rozdanie sprawdzonych kartkówek oraz zwięzłe ich podsumowanie Zajęcie miejsc, wyjęcie zeszytów, zapoznanie się z ocenami kartkówek Ogniwo porządkowe Wyrywanie do odpowiedzi uczn...

plik doc

WĄTEK GEOGRAFICZNO – HISTORYCZNY W KSIĘDZE VIII JANA DŁUGOSZA (JAN DŁ

WĄTEK GEOGRAFICZNO – HISTORYCZNY W KSIĘDZE VIII JANA DŁUGOSZA (JAN DŁUGOSZ, DZIEJÓW POLSKICH KSIĄG DWANAŚCIE)
Wątek geograficzno – historyczny w Księdze VIII Jana Długosza (Jan Długosz, Dziejów polskich ksiąg dwanaście) Niniejsza praca dotyczy najważniejszych wątków geograficzno – historycznych zawartych w Księdze VIII Jana Długosza, pochodzącej z dzieła Dziejów polskich ksiąg dwanaście Jan Długosz, Dziejów polskich ksiąg dwanaście, przekład K. Mecherzyńskiego, Kraków 1868, s. 51...

plik doc

Taras Hryhorowicz Szewczenko

Skrócona biografia Tarasa Szewczenki, ukraińskiego poety i pisarza.
Taras Hryhorowicz Szewczenko (ukr. Тарас Григорович Шевченко) ur. 9 marca 1814 we wsi Moryńce na Kijowszczyźnie, zm. 10 marca 1861 w Petersburgu) − ukraiński poeta narodowy, malarz, przedstawiciel romantyzmu. Taras Szewczenko obok twórczości poetyckiej, pisanej w języku ojczystym, jest również przedstawicielem literatury rosyjskiej. Niemal wszystkie jego opowiadania i dramaty zostały napisane po rosyjsku. Okres poddaństwa...

plik docx

Sanok w XX leciu międzywojennym


                 Sanok w dwudziestoleciu międzywojennym.

      „W ziemi sanockiej (...) w dorzeczu Sanowej Wetlinki od wsi Smereka poczynają się połoniny, które zaległy grzbiety lasów, w sposobie wysp oddzielonych powyżej górnej granicy lasów. (...) Górale sanoccy na tych połoninach wypasają woły. Przypatry...

plik doc

Polska i świat w latach 1950-1952


Lata 1950-1952 Polska i świat Kwestia Korei       wojna koreańska lata 1950-1953       I konflikt zimnowojenny (USA vs ZSRR)       veto wobec traktatu „Jednoczenie dla pokoju” przez ZSRR i jego satelitów (w tym Polski)       52 głosy poparły projekt       zwiększenie nakładów zbrojeniowych USA Instytucjonalizacja Europy Zachodniej       włączenie armii RFN do NATO     &n...