ikona pliku doc

Herbart, Dewey i Korczak notatki

Systemy wychowania wg.: Johann Herbart, Jon Dewey i Janusz Korczak


  699 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 699
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 34.50 kB.


System wychowania tradycyjnego Johanna Herbarta
Nazywa się go ojcem naukowej pedagogiki. Uważany jest za głównego przedstawiciela tradycyjnego systemu pedagogicznego. Jako pierwszy skonstruował naukowy system pedagogiczny oparty na etyce i psychologii. Etyka miała wyznaczać cele wychowania zaś psychologia drogi i środki wiodące do tego celu. Najwyższym celem wychowania miało być ukształtowanie silnych moralnie charakterów, służą temu:
- kierowanie dziećmi
- karność
- nauczanie
Kierowanie dziećmi to zaprawianie ich od wczesnego dzieciństwa do zewnętrznego porządku przez dozór, autorytet, sympatię, groźbę i organizację odpowiednich zajęć. Dla utrzymani karności H dopuszczał: rozkaz, zakaz, karcer, karę fizyczną. Gł. zadaniem kierowania dziećmi jest ich stałe zatrudnianie, organizowanie zajęć dla nich, pielęgnacja ich fizycznego rozwoju, wdrążanie do porządku.
Karność stanowi konieczny warunek wyrobienia u każdego wychowanka moralności opartej na silnym charakterze tzn. najwyższego celu wychowania. Dla jej utrzymania niezbędne jest stosowanie różnorodnych metod i środków, łączenie z rygorystycznymi zakazami i nakazami a nawet karami cielesnymi. Gł. znaczenie dla kształtowania silnych charakterów ma nauczanie wychowujące. Używając tej nazwy H chciał podkreślić, że wychowanie nie można oddzielać od nauczania, ze wola i charakter rozwijają się równocześnie rozumem. Wartość nauczania polega na tym, że przekazuje się wiedzę i łączy się ją z rozwojem uczuć i woli. Herbartyzm stanowiąc teoretyczną podstawę szkoły tradycyjnej przez wiele lat wywierał niekorzystny wpływ na jej pracę. Przyczynił się do upowszechnienia poglądów, że celem pracy szkoły jest przekazywanie dzieciom i młodzież gotowego do zapamiętywania materiału i rygorystycznego go egzekwowania, że aktywny w szkole musi być nauczyciel zaś uczniowie powinni siedzieć cicho i wykonywać polecenia wychowawcy. Najsku
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 34.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!