ikona pliku pdf

Helioterapia notatki

Helioterapia ...


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 40,12 kB.


HELIOTERAPIA Helioterapia - wykorzystywanie do celów leczniczych promieniowania słonecznego (PS). • Promieniowanie słoneczne wykazuje widmo ciągłe i zawiera w swym składzie: 59 – 65 % promieniowania podczerwonego 33 – 40 % promieniowania widzialnego 1 – 2 % promieniowania nadfioletowego * Do ziemi dociera 27 % PS ( są to głównie PW, długofalowy UV i część IR). * Obecnie dociera do powierzchni ziemi więcej promieni UV z powodu okresowych zmian grubości warstwy ozonu w atmosferze zachodzących pod wpływem gazów szlachetnych uwalnianych z kosmetyków w sprayach i urządzeń technicznych. • NatęŜenie i skład PS padającego na powierzchnię ziemi zaleŜy: - od pory roku i dnia - wysokości nad poziomem morza - zachmurzenia - zawartości pary wodnej i pyłów w powietrzu
PRZYKŁADY
* Ilość UV w czerwcu w godzinach południowych jest 6 razy większa niŜ w zimie. * W lecie dociera do ziemi 3 razy więcej IR niŜ zimą. * Przy wzroście wys. npm. o 100m ilość UVB wzrasta o ok. 15 %, a UVA o ok. 2-5 %. * Przy pochmurnym niebie UV docierające do ziemi zmniejsza się do połowy. •
WSKAZÓWKI DO STOSOWANIE PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO
W klimacie umiarkowanym najodpowiedniejszą porą do opalania się są: - w lecie godz. od 7 do 11 - w zimie od 10 do 15
• Najkorzystniejszą formą jest opalanie się w ruchu, najmniej korzystne opalanie się w pozycji leŜącej, gdyŜ prostopadłe padanie promieni słonecznych powoduje duŜe nagrzanie ciała, co zwiększa obciąŜenie układu regulacji temperatury ciała. Promienie UV w tej pozycji ulegają większemu odbiciu. • Najkorzystniejsze warunki dla przeprowadzenia kąpieli słonecznych istnieją w górach, nad brzegami zbiorników wodnych i w sąsiedztwie terenów leśnych.
• Czas kąpieli naleŜy wydłuŜać stopniowo. • Osoby o wraŜliwej skórze powinny stopniowo przyzwyczajać ją do słońca zaczynając od opalania w półcieniu (rozproszone promienie UV). • Opalać się ok. 1,5 go
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 40,12 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!