ikona pliku pdf

gwara zgałębiowska notatki

rtfgh


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 864.56 kB.


UNIWERSYTET ŚLĄSKI
KLAUDIA MIŚTA
NR ALBUMU: 273120
PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA
CZY ISTNIEJE GWARA ZAGŁĘBIOWSKA?
PRACA WYKONANA POD KIERUNKIEM: DR HAB. IWONA LOEWE
RYBNIK 2013
Imię i nazwisko autora pracy Imię i nazwisko promotora pracy Wydział/ Jednostka nie będąca Wydziałem Kierunek studiów Specjalność Tytuł pracy Słowa klucze (max. 5)
Klaudia Miśta Dr hab. Iwona Loewe Instytut Języka Polskiego filologia polska nauczycielska Czy istnieje gwara zagłębiowska? Językoznawstwo, gwara, dialekt, Zagłębie Dąbrowskie
Wyrażam ( lub nie wyrażam )* zgodę na udostępnianie mojej pracy dyplomowej licencjackiej do celów naukowo badawczych. Niniejsza zgoda obejmuje:  Rozpowszechnianie pracy przez publiczne udostępnianie w wersji drukowanej i elektronicznej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu, w którym praca jest przechowywana tj. w Archiwum Uniwersytetu Śląskiego,  Rozpowszechnianie pracy poprzez publiczne udostępnianie pracy w wersji elektronicznej w taki sposób w sieci Internet w domenie us.edu.pl oraz w innych serwisach internetowych tworzonych z udziałem Uniwersytetu Śląskiego. Data: …………………………………………………………………….. Podpis autora: …………………………………………………………… *( niepotrzene skreślić)
Oświadczenie autora pracy
Świadoma odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni. Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.
Data ………………
Podpis autora pracy …………………………
2
Spis treści
WSTĘP .........................................
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 864.56 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!