plik odt

Przetwarzanie obrazów - histogram

Przetwarzanie obrazów, histogram
17.04.2008 r. PRZETWARZENIE OBRAZÓW Sprawozdanie nr 1 Temat: Histogram gr. 31, lab 1 I. Opracowanie teoretyczne 1. Histogram Histogram to wykres, zazwyczaj słupkowy, na którym przedstawiona jest częstość występowania poszczególnych wartości (lub przedziałów wartości) w macierzy. Dla obrazów monochromatycznych histogram przedstawia liczność kolejnych odcieni szarości. Dla obrazów kolorowych wykorzystywane są albo trzy osobne histogramy dla ka...