ikona pliku docx

Główne załozenia strukturalizmu notatki

założenia strukturalizmu


  290 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 290
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 18.68 kB.


15. GŁÓWNE POSTULATY STRUKTURALIZMU

  1.  3język jest systemem i jako system trzeba go badać; nie opisywać pojedynczych faktów w izolacji, ale zawsze w całokształcie, tj. biorąc pod uwagę, ze każda jednostka określona jest również swoim miejscem w ramach całości;
  2.  język jest przede wszystkim zjawiskiem społecznym- służy porozumiewaniu się (i tak go trzeba badać); nie należy opisywać oddzielnie dx wiekowej lub znaczeniowej strony języka, ale uwzględniać zawsze ich wzajemny stosunek, ponieważ  jest on istotny w procesie porozumiewania się;
  3.  ewolucja języka i jego stan aktualny to dwa różne zjawiska; posługiwanie się kryteriami historycznymi w interpretacji aktualnego stanu językowego jest metodologicznie niedopuszczalne;
  4.  w języku trzeba poszukiwać tego, co jest inwariantne, rozróżniać rzeczy istotne (relewantne) od istotnych;
  5.  postulowano odejście od mentalistycznego (psychologicznego) podejścia do języka;
  6.  wyróżniamy strukturalizm amerykański i europejski (szkoła genewska, praska, glossemantyka);

4Strukturalizm europejski

Strukturalizm amerykański

-rozwinął się na podstawie koncepcji de Saussurea

-Saussure był tu prawie nie znany

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 18.68 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!