ikona pliku doc

Główne koncepcje Platona notatki

Główne koncepcje Platona


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25.50 kB.


Główne koncepcje Platona
Platon (429-347 p.n.e.) jest jednym z najbardziej wpływowych autorów w dziejach filozofii Zachodu, od ponad dwóch tysięcy lat inspiruje intelektualistów niemal w każdej epoce. Nie był pierwszym myślicielem, który zasłużył na miano filozofa, ale był pierwszym, który kwestie etyczne, polityczne, metafizyczne i epistemologiczne badał w sposób metodyczny i systemowy. 
Zdaniem Platona, świat ukazuje się naszym zmysłom w sposób zafałszowany i błędny, ale istnieje sfera prawdziwsza i doskonalsza, królestwo bytów (zwanych „formami” lub „ideami”), które są wieczne, niezmienne i w jakimś sensie stanowiące wzorce dla struktury i charakteru naszego świata. Te abstrakcyjne obiekty, jakbyśmy je dzisiaj nazwali, istnieją poza przestrzenią i poza czasem, a najważniejsze z nich to dobro, piękno, równość, wielkość, jedność, istnienie, podobieństwo, różnica, zmienność i niezmienność.
Zasadnicze znaczenie w filozofii Platona ma rozróżnienie między obiektami, które są piękne (dobre, sprawiedliwie, wielkie) a jednym obiektem, jakim jest piękno (dobro, sprawiedliwość, wielkość), od którego to obiektu wszystkie rzeczy piękne (dobre, sprawiedliwe, wielkie) biorą swoją nazwę i odpowiednie cechy. 
Niemal wszystkie ważne dzieła Platona noszą piętno tego rozróżnienia, a wiele z nich poświęconych jest badaniu etycznych i praktycznych konsekwencji takiego podziału rzeczywistości. Jesteśmy więc zachęcani do przewartościowania naszych wartości, mając na uwadze realność idei i ułomność fizycznego świata. Musimy uznać, że dusza jest obiektem innego rodzaju niż ciało – tak bardzo od ciała różnym, że dla jej funkcjonowania ciało nie jest niezbędne; co więcej, dusza może pojąć charakter idei o wiele łatwiej, kiedy nie krępują jej więzy z żadnym ciałem.
W wielu swych pismach Platon twierdzi lub zakłada, że prawdziwi filozofowie – ci, którzy rozumiej
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!