ikona pliku odt

Globalizacja notatki

Referat na temat globalizacji


ocena: 4.0, 8
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 36.51 kB.


Globalizacja i jej teorie
Według Piotra Sztompki (2002, s. 598) globalizacja to:
proces zagęszczania i intensyfikowania się powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych, politycznych, militarnych, kulturowych, ideologicznych między społecznościami ludzkimi, co prowadzi do uniformizacji świata w tych wszystkich zakresach, i odzwierciedla się w pojawieniu się więzi społecznych, solidarności i tożsamości w skali ponadlokalnej i ponadnarodowej.
Natomiast Anthony Giddens (2008, s. 97) określa ją jako wzrost współzależności różnych społeczeństw, regionów i krajów świata w miarę zacieśniania się stosunków gospodarczych na świecie.
Przedstawia się trzy etapy globalizacji:
      Za pierwszy, początkowy etap tego procesu uważa się wielkie odkrycia geograficzne, którym towarzyszyła rewolucja w komunikacji społecznej, dzięki odkryciu czcionki, a później prasy drukarskiej, przez co czas przenikania się kultury mógł ulec skróceniu. Ta pierwsza fala globalizacji łączyła się z kolonizacją nowych terenów i często niestety z niszczeniem lokalnych kultur.
      Druga fala globalizacji zaczęła się w XIX wieku, w którym charakterystyczna była rewolucja przemysłowa, umacnianie się części państw europejskich oraz kolonizowanie przez nie kontynentów afrykańskiego i azjatyckiego wraz z obszarem Pacyfiku. Teoretyczne podstawy dał jej David Ricardo w swojej pracy o przewadze porównawczej oraz Jean Baptiste Say swoim prawem ogólnej równowagi.
      Trzeci etap globalizacji rozpoczął się po II wojnie światowej. Doprowadzono wtedy do serii porozumień w celu usunięcia ograniczeń wolnego handlu, redukcji ceł i barier handlowych oraz stworzono Światową Organizację Handlu, której celem było pośrednictwo w sporach handlowych pomiędzy państwami.

      Spośród wielu teorii wyróżnia się głównie trzy, które uważane są za nurty
prekursorskie w stosunku do współczesnych ujęć globalizacji:
      Teoria imperializmu (19
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 36.51 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!