ikona pliku docx

Gimnastyka z metodyką pozycje wyjściowe notatki

Pozycje wyjściowe z fizjoterapii


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22.75 kB.


Zadania gimnastyki różnią się głównie celami oraz sposobami prowadzenia. Ogólnopolska konferencja gimnastyczna wyróżniła następujące zasadnicze kierunki gimnastyki:
1. Gimnastyka podstawowa

2. sport gimnastyczny

3. …

4. gimnastyka lecznicza.

W ramach wymienionych kierunków wyróżniono rodzajów:\

 1.  Gimnastyka podstawowa dla dzieci i młodzieży:
 2.  Dla dzieci w wieku przedszkolnym
 3.  Dla dzieci młodszych w wieku szkolnym (7-10)
 4.  Dla młodzieży w średnim wieku szkolnym (11-13)
 5.  Dla młodzieży w starszym wieku szkolnym (14-18)
 6.  Gimnastyka podstawowa dla dorosłych
 7.  Gimnastyka dla kobiet i mężczyzn
 8.  Gimnastyka dla osób w wieku starszym.

Zadaniem gimnastyki podstawowej jest:

 1.  Dostarczenie ćwiczącym w zależnośći od wieku, płci i przygotowania fizycznego szeregu bodźców wszechstronnego rozwoju fizycznego
 2.  Kształtowanie u ćwiczących szeregu nawyków ruchowych o podstawowym znaczeniu dla życia, pracy i zdrowia.
 3.  Harmonijne rozwijanie organizmu, tj. układu ruchowego, oraz czynności wegetatywnych i nerwowych
 4.  Wdrażanie praktycznego stosowania nabytych nawyków ruchowych w różnych warunkach i sytuacjach życiowych.

Gimnastyka podstawowa dla dzieci w wieku przedszkolnym. Gimnastyka stosowana w tym wieku ma na celu ogólny rozwój organizmu oraz kształtowanie prawidłowej postawy. Stosując ją należy mieć na uwadze fizyczne możliwości dzieci w danym wieku, a prace z wychowania fizycznego podporządkować właściwościom rozwijającego się organizmu. Uwzględniając właściwości rozwojowe kośćca, mięśni, narządów wewnętrznych, systemu nerwowego i psychiki dziecka, należy stosować najprostsze formy chodu, biegu, rzutu, pełzania i ćwiczeń równowagi. Natomiast w starszym wieku przedszkolnym można stosować ruchy elementarne i proste ich kombinacje.

Gimnastyka podstawowa dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Stosowana w tym wieku gimnastyka ma na celu systematyczne rozwijanie organizmu, kształtowanie prawidłowej postawy, doskonalenie funkcji układu krążeniowo-oddechowego. Powinna też pomagać w opanowaniu ogólnych zasad ruchu i określonych nawyków ruchowych oraz ogólnie doskonalić cechy psychiczne i fizyczne. W realizacji jej zadań należy zwracać uwagę na czynnościowy rozwój narządów zmysłów, tj. poprawienie ogólnej koordynacji ruchowej, dobrą orientację w przestrzeni w prostych sytuacjach oraz kształtowanie szybkiej i dokładnej reakcji. Przy tym należy brać pod uwagę fakt, że możliwości dzieci w tym wieku są jeszcze ograniczone. Zasadnicze ćwiczenia to ruchy naturalne, chód, bieg, skoki, rzuty, przenoszenia, podnoszenia, wspinanie, pełzanie i chód na czworaka.

Gimnastyka podstawowa dla młodzieży w średnim wieku szkolnym. Celem stosowania gimnastyki w tym okresie jest przyczynienie się do harmonijnego rozwoju układu mięśniowego, kostno-stawowego, kształtowanie prawidłowej postawy, oraz polepszenie funkcji układu krążenia i oddychania. Równocześnie w tym okresie następuje opanowanie i utrwalenie techniki podstawowych ruchów i ważniejszych nawyków ruchowych. Gimnastyka w tym okresie powinna pomagać w opanowaniu elementarnych nawyków sportowych, powinna być też zróżnicowana i odpowiednio dostosowana do specyfiki rozwojowej dziewcząt i chłopców.

Gimnastyka podstawowa dla młodzieży w starszym wieku szkolnym. Gimnastyka w tym okresie ma na celu wpływanie na dalszy rozwój i wzmocnienie całego organizmu oraz kształtowanie i utrwalenie nawyków umiejętności sportowych, a także czynności praktycznych stosowanych w życiu codziennym. W tym okresie rozwojowym młodzież nabiera cech charakterystycznych dla dorosłego człowieka, toteż gimnastyka powinna pomagać w normalnym przebiegu odpowiednich procesów biologicznych. Jednocześnie w tym przedziale wiekowym należy wyodrębnić metodykę prowadzenia zajęć z młodzieżą męską i żeńską. Gimnastyka dla młodzieży męskiej powinna być oparta na ćwiczeniach sportowo-użytkowych, cel: hartowanie organizmu, wytrzymałość, rozwijanie samodzielności i inicjatywy. Gimnastyka dla dziewcząt powinna być o charakterze zdrowotno-higienicznym, gimnastyka artystyczna i gry ruchowe.

Gimnastyka podstawowa dla osób dorosłych. Gimnastyka ta obejmuje gimnastykę dla kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem wieku, wykonywanego zawodu, przygotowania fizycznego i stanu zdrowia. W ogólnych zarysach ma ona na celu regulowanie przemiany materii, odprężenie i zrównoważenie systemu nerwowego, wytworzenie dobrego samopoczucia i wiary we własne siły, zachowanie sprawności układu ruchu, polepszenie wydolności układu krążenia i oddychania, podtrzymywanie ogólnej sprawności fizycznej i wyhamowywanie procesów inwolucyjnych (starzenia).

Gimnastyka dla osób w wieku starszym. Zadaniem gimnastyki w tym wieku jest podnoszenie stanu zdrowia, zachowanie sprawności fizycznej, i ogólnej aktywności życiowej, oraz wyhamowywanie procesów inwolucyjnych. Racjonalne stosowanie ćwiczeń fizycznych w wieku starszym przeciwdziała procesom starzenia oraz umożliwia podtrzymywanie sprawności ruchowej tak niezbędnej w wieku podeszłym, w życiu codziennym, co także wywiera korzystny wpływ na sferę psychiczną. W gimnastyce dla osób starszych nie należy stosować ćwiczeń z głową w dół, zeskoków z większych wysokości, oraz statycznych ćwiczeń siłowych.

Sport gimnastyczny.

Zadaniem sportu gimnastycznego jest rozwijanie i doskonalenie zdolności sportowych do poziomu mistrzostwa sportowego i osiągnięcie możliwie najwyższej oceny na zawodach sportowych. Celem wysokiej specjalizacji w sporcie gimnastycznym jest opanowanie techniki sportowej i systematyczne jej doskonalenie, maksymalny rozwój funkcji organizmu i osiągnięcie możliwie najwyższego rozwoju cech psychomotorycznych, przygotowanie psychiczne i taktyczne do startu w zawodach w określonym rodzaju sportu gimnastycznego. Sport gimnastyczny obejmuje trzy rodzaje gimnastyki:

 1.  Gimnastyka sportowa
 2.  Akrobatyka sportowa
 3.  Gimnastyka artystyczna

Gimnastyka sportowa.

Ten rodzaj sportu gimnastycznego uprawiany jest zarówno przez kobiety jak i mężczyzn, startujących w określonych wielobojach. Kobiety startują w czwórboju, tj. ćwiczeniach wolnych, na równoważni, na poręczach asymetrycznych i skoku przez konia. Mężczyźnie w sześcioboju, tj. ćwiczeniach wolnych, na drążku, na poręczach symetrycznych, na kółkach, na koniu z łękami i w skoku przez konia.

Akrobatyka sportowa.

Uprawiają ją zarówno kobiety jak i mężczyźni. Charakteryzuje się brakiem przyrządów z wyjątkiem trampoliny (siatki odrzutowej zwanej batutem). W skład akrobatyki sportowej wchodzą następujące konkurencje:

 1.  Skoki akrobatyczne
 2.  Ćwiczenia dwójkowe
 3.  Ćwiczenia zespołowe
 4.  Skoki na trampolinie.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22.75 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!