ikona pliku docx

gerontologia notatki

moje notatki z wykładow na US


  120 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 120
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 44,50 kB.


 1.  Początki gerontologii, pojęcia, daty, podział gerontologii.
 2.  Gerontologia  nauka o starzeniu się i ludziach starszych, czyli na czym polega proces starzenia się w różnych wymiarach.
 3.  Gerontologię można podzielić na:
 4.  G.doświadczalną nauki biologiczne zajmujące się starzeniem
 5.  G.społeczną procesy zjawisk społecznych i ekonomicznych będących następstwem starzenia się człowieka
 6.  Geriatria związek z medycyną, badania kliniczne służące diagnostyce i leczeniu
 7.  1903 r pojęcie gerontologii
 8.  1909 r pojecie geriatrii
 9.  1928 r I Instytut Gerontologii w Kalifornii; Standford
 10.  Połowa XX w rozwój gerontologii
 11.  1946 r I naukowe czasopismo ,, Przegląd Gerontologiczny
 12.  1972 r Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
 13.  1974 r Narodowy Instytut Gerontologii
 1.  Podział refleksji.
 2.  Refleksja egzystencjalna życie i śmierć, problemy starości, pytania egzystencjalne
 3.  Refleksja kolektywna następstwa wydłużenia się przeciętnego czasu życia, postęp medycyny to spowodował
 4.  Refleksja naukowa  wzrost liczby badań, doskonalenie
 1.  Przesłanki badawcze Stefana Nowaka Polska.
 2.  Badania naukowo-poznawcze zaspokojenie ciekawości badacza, chęć weryfikowania
 3.  Badania społeczne badania, które są prowadzone po to, by zrozumieć świat i ewentualnie go zmieniać

Ze względu na przesłanki gerontologia to nauka teoretyczna, czyli jest teorią starości i starzenia się (jakie punkty pokazują, że się człowiek starzeje) oraz jest nauką praktyczną, czyli wyjaśnia jak radzić sobie ze starością.

 1.  Koncepcja Roberta Havighursta, Ericssona, Laforesta i Lewingstona.

Robert Havighurst zajmował się psychologią rozwojową. Uznał, że człowiek rozwiązuje problemyt typowe dla danego okresu przechodząc na inny etap rozwoju. Stworzył listę zadań do wykonania (badając przy tym społeczność amerykańską).

IVa. Koncepcja rozwoju tożsamości według E.Ericssona.

Czynniki popędowe i interakcje społeczne są ważne dla człowieka. Wyróżnił 8 okresów rozwojowych, przed którymi są zadania do zrealizowania. Między tymi okresami jest konflikt (rozpacz, a integralność człowieka). Integralność człowieka akceptacja drogi zyciowej, aktualnego stanu, etapu rozwojowego, pogodzenie się z faktem śmierci. Mądrością człowieka jest rozwiązywanie konfliktów starości. Stan skoncentrowany na umysł to inaczej harmonia i sens. Ericsson uważał, że nie ma człowieka, który pozytywnie przeżyłby konflikt w okresie starości. Człowiek stary = mądrość życiowa z doświadczeń.

IVb. Koncepcja J. Laforesta.

Gerontolog, który uważał, że kryzys tożsamości jest w okresie starości, bo człowiek starzeje się w braku zrealizowanych potrzeb. Wymienił kilka kryzysów : kim jestem?, autonomii, zależności/niezależności oraz egzystencjalny.

IVc. Koncepcja Lewingstona.

On ujął człowieka w sposób kompleksowy, czyli wedle zmian biologicznych, psychicznych i społecznych. Wyodrębnił ery i okresy. Era powstała z trudności i dylematów oraz środków do wykonania zadań. Późna dorosłość to okres spadku sił fizycznych, zmian oraz czas wycofania z pracy zawodowej. Człowiek na starość układa sobie na nowo życie, znajduje nowe plusy, nowe zajęcia, hobby i nowe miejsca dla siebie. Osiągnięcie 80 roku życia jest okresem przełomowym, ponieważ w tym wieku zaczyna brakować człowiekowi równieśników (po prostu umierają), doskwiera mu poczucie osamotnienie, ale nie oznaczać to musi, że jest ograniczony w pewnych sferach.

 1.  Starość.
 2.  Zmiany fizyczne, biologiczbe, spoleczne, psychiczne (osamotnienie, sztywność, niechęć, zburzenia emocjonalne)
 3.  Starość ma charakter dynamiczny
 4.  Jest końcowym etapem życia ludzkiego
 5.  Nowe zadania rozwojowe rola dziadka/babci
 6.  Choroby, schorzenia
 7.  Dochody człowiek starszy głównie otrzymuje ze świadczeń emerytalnych lub dzięki pomocy dzieci
 8.  Zmiana życia seksualnego
 9.  Próg starości sprawa indywidualna każdego organizmu, kwestia sporna, ale mówi się o wieku biologicznym, demograficznym, psychicznym, społecznym, ekonomicznym, socjalnym, czynnościowy i kalendarzowym
 10.  Wiek biologiczny prowadzone są testy medyczne określające tempo starzenia się
 11.  Wiek demograficzny z góry narzucony, że jak człowiek przekroczy dany wiek wkracza w okres starości (kryterium arbitralne)
 12.  Kryterium starości wg Hipokratesa - 42/63 rż
 13.   To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 44,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!