ikona pliku odt

Geriatria- społeczne systemy wsparcia osób starszych notatki

Referat z Geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego


  903 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 903
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 33,04 kB.


SPOŁECZNE SYSTEMY WSPARCIA OSÓB STARSZYCH
Podstawowe jednostki administracji samorządowej, to jest gmina i powiat, mają prawny obowiązek zorganizowania w gminie ośrodka pomocy społecznej, a w powiecie centrum pomocy rodzinie. Obydwa te ogniwa są zobowiązane do działania w zakresie ludzi starych i niepełnosprawnych. Jednym z głównych zadań jest pomoc w organizowaniu życia ludzi starych, pozbawionych bliskiej rodziny, mieszkających samotnie (przy uwzględnieniu zasady pozostawiania ich jak najdłużej w dotychczasowym środowisku) oraz dostarczanie pomocy materialnej i medycznej, a także zapewnienie opiekunów. Wiąże się to z koniecznością prawidłowego rozeznania potrzeb populacji terenu gminy i powiatu oraz organizowania pomocy w oparciu o administrację, ośrodki zdrowia i przychodnie, a zatem konieczne jest zatrudnienie nielicznej, ale odpowiedniej kadry, w tym pracowników socjalnych, ze średnim i wyższym wykształceniem.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), za początek starości uznaje 60 rok życia. Wyróżnia w niej trzy zasadnicze etapy:
od 60 – 75 r. ż. – wiek podeszły ( tzw. wczesna starość);
od 75 – 90 r. ż. – wiek starczy ( tzw. późna starość);
90 r. ż. i powyżej – wiek sędziwy ( tzw. długowieczność).
Do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć :
      samotność,
      chorobę,
      inwalidztwo,
      życie w ubóstwie,
      poczucie nieprzydatności.
Wszystkie te problemy wskazują na istniejącą marginalizację osób starszych jako zbiorowości, czego przykładem może być stopniowe eliminowanie ich z aktywnego życia zawodowego i społecznego w momencie przekraczania granicy wieku emerytalnego.
Osoby starsze boją się nie tylko chorób i niepełnosprawności, ale także osamotnienia i nietolerancji, gdyż w dzisiejszych czasach panuje „kult młodości”. Wiadomym jest, że wraz z wiekiem człowiek słabnie. Ma to swój negatywny skutek nie tylko dla osoby starzejącej się. Jest to dl
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 33,04 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!